Το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης της έρευνας και τεχνολογίας, το 7o Πρόγραμμα Πλαίσιο, ξεκίνησε πλέον  επίσημα και αναμένεται να αποτελέσει, για τα επόμενα επτά χρόνια, πόλο έλξης για τους Ευρωπαίους ερευνητές, αλλά και για ερευνητές από όλο τον κόσμο που θέλουν να εργαστούν στην Ευρώπη. 

Όπως μπορείτε να διαβάσετε στο κύριο θέμα αυτού του τεύχους, το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο θα υλοποιηθεί μέσα από τέσσερα ειδικά προγράμματα με συμβολικούς τίτλους: Συνεργασία, Ιδέες, 'Ανθρωποι και Ικανότητες.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην κινητοποίηση και ενίσχυση του δυναμικού έρευνας και καινοτομίας της Κοινότητας, συμπληρώνοντας τις δράσεις των κρατών μελών και της ευρωπαϊκής βιομηχανίας για τη διαμόρφωση μιας ελκυστικής ευρωπαϊκής αγοράς για την έρευνα. 

Αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία του σε θέματα επιστημονικής και τεχνολογικής πληροφόρησης αλλά και τη συμμετοχή του σε ευρωπαϊκά έργα και δίκτυα, το ΕΚΤ λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής και για το 7ο ΠΠ.

Με σειρά δράσεων, το ΕΚΤ υποστηρίζει ενεργά την ελληνική επιστημονική και επιχειρηματική κοινότητα της χώρας, στην προσπάθειά της να συμμετέχει με επιτυχία στο πρόγραμμα.

Ένα από τα μεγαλύτερα και πιο επιτυχημένα προγράμματα του ΠΠ αφορά τις "Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών". Ο Δρ Κωνσταντίνος Γληνός, στέλεχος της Γενικής Διεύθυνσης "Κοινωνία της Πληροφορίας και Μέσα Επικοινωνίας" της ΕΕ, μιλά στο περιοδικό μας για τα νέα στοιχεία του προγράμματος, τις εξελίξεις και τις τάσεις του τομέα.

Η ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας στηρίζεται όχι μόνο στα χρηματοδοτικά προγράμματα, αλλά και στην κατάλληλη πληροφόρηση και την παροχή επιστημονικού περιεχομένου σε κάθε πολίτη.

Το νέο Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο του ΕΚΤ, που είναι εγκατεστημένο στην γνωστή Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας "Κ.Θ. Δημαράς" στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και εγκαινιάστηκε πρόσφατα με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των 25 χρόνων λειτουργίας του ΕΚΤ, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο του περιεχομένου της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης.

Με την υποστήριξη εξειδικευμένου προσωπικού, ερευνητές, επιστήμονες, φοιτητές, μαθητές, στελέχη επιχειρήσεων αλλά και το ευρύ κοινό έχουν πλέον τη δυνατότητα να περιηγηθούν στην παγκόσμια γνώση. Στον ίδιο χώρο λειτουργεί ασύρματο ευρυζωνικό δίκτυο δημόσιας πρόσβασης στο Διαδίκτυο.

Το τεύχος φιλοξενεί επίσης σημαντικά επιτεύγματα ελληνικών ερευνητικών ομάδων: ερευνητές του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών μελετούν τις οικονομικές δυνατότητες που προσφέρουν οι φυτικές πρώτες ύλες για τη δημιουργία νέων βιοπροϊόντων που θα διατεθούν στην αγορά τα επόμενα 10-15 χρόνια.

Μια ερευνητική ομάδα από το ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" συμβάλλει στην ανάπτυξη καινοτόμου τεχνολογίας που θα επιτρέπει την αυτόματη απόκτηση γνώσης από πολυμεσικό περιεχόμενο στο Διαδίκτυο και την ενσωμάτωσή της σε ευφυείς υπηρεσίες πληροφόρησης, ενώ ερευνητές του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας επιδιώκουν την ανάπτυξη ενός μικροσκοπικού εμφυτεύσιμου βιοαισθητήρα, για τη συνεχή μέτρηση του σακχάρου σε διαβητικούς.

Ενημερωθείτε ακόμα για την εκδήλωση του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη συνεργασία ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων, καθώς και για δύο εθνικούς διαγωνισμούς για την επιβράβευση της καινοτομίας και της εφευρετικότητας.

Όπως πάντα, σας παρουσιάζουμε σε πίνακες καινοτόμες τεχνολογίες από όλη την Ευρώπη, τις νέες προκηρύξεις του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο, καθώς και συνέδρια και εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Καλή ανάγνωση