Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αποτελούν το σημαντικότερο τομέα της ελληνικής, αλλά και της ευρωπαϊκής οικονομίας. Στην Ευρώπη τα 23 εκατ. ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν το 99% του συνόλου των επιχειρήσεων και παρέχουν περισσότερες από 100 εκατ. θέσεις εργασίας. Η Ελλάδα είναι κυριολεκτικά η χώρα των μικρών επιχειρήσεων, καθώς το 99,8% των επιχειρήσεων απασχολούν λιγότερους από 100 υπαλλήλους.

Η "επιβίωση" των ΜΜΕ στην παγκόσμια ανταγωνιστική αγορά απαιτεί συνεχή εκσυγχρονισμό, καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, νέες τεχνολογίες και ανταγωνιστικές ιδέες. Το κύριο θέμα του τεύχους είναι αφιερωμένο στις εθνικές και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που στηρίζουν τις ΜΜΕ στην προσπάθεια ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς τους, μέσω της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας.

Πολιτικές πρωτοβουλίες, χρηματοδοτικά προγράμματα, δίκτυα συνεργασίας, υπηρεσίες πληροφόρησης και υποστήριξης αναμένεται να αναβαθμίσουν το ρόλο των ΜΜΕ στην Ευρώπη.

Το περιοδικό φιλοξενεί επίσης συνέντευξη του Δρα Γιώργου Χατζημαρκάκη, Ευρωβουλευτή της χρονιάς στον τομέα Έρευνας & Τεχνολογίας. Ο Ευρωβουλευτής των Γερμανών Φιλελευθέρων μιλάει για την πρωτοπορία της ευρωπαϊκής έρευνας και την ανάγκη σύνδεσής της με την αγορά, για τις Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας που θα εγκαινιάσει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας, καθώς και για την έρευνα στην Ελλάδα.

Ενημερωθείτε επίσης για το δημόσιο ασύρματο ευρυζωνικό δίκτυο (Wi-Fi HotSpot) που λειτουργεί στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ).

Πολίτες και επισκέπτες του κέντρου της Αθήνας μπορούν να συνδέονται δωρεάν στο Διαδίκτυο σε υψηλές ταχύτητες, όλη την ημέρα, ώστε να εξοικειωθούν με την ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση, μέσω του φορητού υπολογιστή (laptop), του PDA ή του κινητού τηλεφώνου τους.

Παράλληλα, στο ΕΙΕ διοργανώνονται ενημερωτικές εκδηλώσεις για την προβολή των ευρυζωνικών υπηρεσιών στο ευρύ κοινό. Σε αυτό το τεύχος παρουσιάζεται η Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη, ένα φιλόδοξο έργο με στόχο την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και την ηλεκτρονική διάθεσή της μέσω διαδικτυακής πύλης, που υλοποιείται από μουσεία, αρχεία, συλλογές οπτικοακουστικού υλικού και βιβλιοθήκες από όλη την Ευρώπη.

Η αναβάθμιση των βιβλιοθηκών, οι υπηρεσίες επιστημονικής πληροφόρησης και οι δυνατότητες συνεργασίας σε περιβάλλον ανοικτής πρόσβασης συζητήθηκαν και κατά τη διάρκεια του 16ου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, το οποίο πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Δύο σημαντικά ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα, στα οποία συμμετέχουν Έλληνες επιστήμονες, παρουσιάζονται στο τεύχος: α) το NewGeneris, στο οποίο συμμετέχει το ΕΙΕ, μελετά κινδύνους στους οποίους εκτίθενται τα νεογνά, λόγω γενοτοξικών χημικών στα τρόφιμα και το περιβάλλον και, β) το Lingu@net Europa, στο οποίο συμμετέχει το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, παρέχει online υποστήριξη για την εκμάθηση και τη διδασκαλία ξένων γλωσσών.

Ενημερωθείτε επίσης για το 9ο Ετήσιο Συνέδριο Πληροφορικής και Ψηφιακών Επικοινωνιών (Greek ICT Forum), στο οποίο συμμετείχαν περισσότεροι από 2.000 εκπρόσωποι των μεγαλύτερων οργανισμών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της χώρας, καθώς και για τις εκδηλώσεις της Ελληνικής Πρωτοβουλίας Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών (HTCI) στις ΗΠΑ για την προβολή της ελληνικής καινοτομίας και την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων. Παρουσιάζονται επίσης δύο νέες διαδικτυακές υπηρεσίες που παρέχουν πληροφόρηση για θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

Όπως πάντα, ενημερωθείτε για τις προσεχείς εκδηλώσεις μεταφοράς τεχνολογίας του Ελληνικού Κέντρου Αναδιανομής Καινοτομίας, νέες καινοτόμες τεχνολογίες από όλη την Ευρώπη, τις ανοικτές προκηρύξεις του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο, καθώς και για συνέδρια και εκθέσεις που διοργανώνονται το προσεχές διάστημα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλή ανάγνωση