Από τις τεχνολογίες πλέγματος στις ηλεκτρονικές υποδομές

Σε αυτό το αφιέρωμα:

Οι πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις στην Ευρώπη στον τομέα των ερευνητικών υποδομών έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη ενός πανευρωπαϊκού δικτύου υπερ-υψηλών ταχυτήτων (GEANT), καθώς και εθνικών ερευνητικών και εκπαιδευτικών δικτύων στα κράτη μέλη. Παράλληλα, οι τεχνολογίες πλέγματος – Grid, οι οποίες στηρίζονται στο μοντέλο των κατανεμημένων υπολογιστικών συστημάτων (υπολογιστικοί πόροι, όπως υπολογιστική ισχύς, χώροι αποθήκευσης δεδομένων και ψηφιακό περιεχόμενο, που βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές, είναι προσβάσιμοι από πολλούς χρήστες), έχουν δώσει νέα ώθηση στις δυνατότητες των ερευνητών για επεξεργασία των πληροφοριών.

Οι δύο παραπάνω δράσεις συγκλίνουν στην ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υποδομών (eInfrastructure), oι οποίες και αναμένεται να αποτελέσουν ένα ουσιαστικό εργαλείο στην οικοδόμηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, με τη διασύνδεση περισσότερων από 3.000 ερευνητικών κέντρων, δίνοντας πρόσβαση σε πλήθος πληροφοριακών πόρων σε όλους τους Ευρωπαίους επιστήμονες.

Διαβάστε το αφιέρωμα εδώ