Πρόγραμμα eContentplus: προς έναν ευρωπαϊκό χώρο ψηφιακού περιεχομένου

Σε αυτό το αφιέρωμα:

Τον Μάρτιο του 2005, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν την πρόταση της Επιτροπής για το νέο πρόγραμμα eContentplus που αφορά τη βελτίωση της πρόσβασης, της χρηστικότητας και της αξιοποίησης του ευρωπαϊκού ψηφιακού περιεχομένου. Στόχος του προγράμματος είναι η διαμόρφωση ενός ευρωπαϊκού χώρου ψηφιακού περιεχομένου και η καθιέρωση διευρωπαϊκών υπηρεσιών, ξεπερνώντας εμπόδια που αφορούν τα πολυγλωσσικά και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα και τις διαφορετικές πρακτικές που εφαρμόζουν σήμερα οι δημόσιες διοικήσεις στην Ευρώπη.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 149 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2005-2008. Η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί, θα έχει καταληκτική ημερομηνία την 24η Νοεμβρίου του 2005.

Σύμφωνα με την Επίτροπο για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τα ΜΜΕ, κα Viviane Reding "Το Διαδίκτυο προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία στις εταιρείες παραγωγής περιεχομένου να αναπτυχθούν και πέρα από τα σύνορα των εθνικών αγορών τους". Και συμπληρώνει. "Το eContentplus θα διευκολύνει την παραγωγή και τη διανομή on line ευρωπαϊκού περιεχομένου, τονώνοντας με αυτό τον τρόπο την καινοτομία και τη δημιουργικότητα".

Το νέο πρόγραμμα eContentplus παρουσιάστηκε σε ημερίδα που διοργάνωσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, ως Εθνικό Σημείο Επαφής, στις 8 Ιουλίου 2005, στην Αθήνα. Κύρια ομιλήτρια ήταν η κα Yolanda Arevalo - Torres, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γ.Δ. "Κοινωνία της Πληροφορίας και Μέσα Επικοινωνίας", τομέας eContentplus), η οποία παρουσίασε τους στόχους και τις δράσεις του προγράμματος, καθώς και την πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Στην ημερίδα παρευρέθηκαν περισσότεροι από 170 εκπρόσωποι φορέων από το  δημόσιο και ιδιωτικό τομέα που δραστηριοποιούνται στο χώρο του ψηφιακού περιεχομένου.

Διαβάστε το αφιέρωμα εδώ