Έρευνα και καινοτομία σε Ευρώπη και Ελλάδα: δείκτες, τάσεις και προοπτικές

Σε αυτό το αφιέρωμα:

Ποιες είναι οι τάσεις και οι προοπτικές του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας; Πόσο ανταγωνιστική είναι η ευρωπαϊκή έρευνα και καινοτομία σε σχέση με τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και την Κίνα; Ποιος είναι ο ρόλος των εθνικών πολιτικών για την έρευνα; Ζητήματα όπως αυτά ήρθαν πρόσφατα στο προσκήνιο ενόψει της ανανέωσης των ευρωπαϊκών πολιτικών και προγραμμάτων για την έρευνα. Το 2007 αναμένονται το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και το νέο Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία. Παράλληλα, επιτροπή εμπειρογνωμόνων για την καινοτομία συστήνει δέσμευση της πολιτικής, επιχειρηματικής και κοινωνικής ηγεσίας για ριζικές αλλαγές προς όφελος της καινοτομίας "πριν να είναι πολύ αργά".  Η επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας απαιτεί πλέον μεγαλύτερη επένδυση στη γνώση και την καινοτομία, σε ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό επίπεδο. 

Πώς όμως ανταποκρίνεται η Ελλάδα στα νέα αυτά δεδομένα; Οι μέχρι σήμερα δείκτες για την έρευνα και την καινοτομία στην Ελλάδα, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικoί. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 23η θέση, όσον αφορά την καινοτομία, ενώ η οικονομική ανάπτυξη φαίνεται να συνδέεται αδύναμα με την ερευνητική δραστηριότητα και την προώθηση της καινοτομίας. Ριζικές αλλαγές προωθεί, λοιπόν, και η Ελλάδα, αφενός με την αξιολόγηση των ερευνητικών ιδρυμάτων και την αποτύπωση της έρευνας στη χώρα και, αφετέρου, με την αναθεώρηση του νομοθετικού και οργανωτικού πλαισίου για την επιστημονική έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία.  

Το "Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία" παρουσιάζει δείκτες και στατιστικά στοιχεία για την έρευνα και την καινοτομία στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη. Για τις προοπτικές και τις μελλοντικές τάσεις μιλάνε στο περιοδικό ο Ευρωπαίος Επίτροπος για θέματα έρευνας Janez Potočnik και ο Διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών καθ. Δημήτριος Κυριακίδης.

Διαβάστε το αφιέρωμα εδώ