Ενέργεια και Κλιματικές αλλαγές: Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες – Ελληνικές καινοτομίες

Σε αυτό το αφιέρωμα:

Η αλλαγή του κλίματος αποτελεί πλέον μια από τις πλέον σοβαρές περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Όπως επισημαίνεται μάλιστα στην τελευταία έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για τις Κλιματικές Αλλαγές (IPCC) είναι πολύ πιθανό η αύξηση της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας τα τελευταία 50 χρόνια να οφείλεται στις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, εάν δεν ληφθούν περαιτέρω μέτρα για τον περιορισμό των εκπομπών, η παγκόσμια μέση θερμοκρασία θα αυξηθεί έως το 2100 από 1,8 έως 4,0 °C. Η αύξηση αυτή αναμένεται να προκαλέσει περισσότερους καύσωνες, ξηρασίες και πλημμύρες, όπως επίσης ισχυρότερους τυφώνες, λιώσιμο των πάγων και αύξηση της στάθμης της θάλασσας.

Για την πρόληψη της παγκόσμιας αλλαγής του κλίματος και την αποφυγή των μη αντιστρεπτών συνεπειών της απαιτούνται, λοιπόν, νέα αποτελεσματικά μέτρα σε παγκόσμιο επίπεδο. Η δραστική μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου και η κάλυψη των παγκόσμιων ενεργειακών αναγκών με τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον μορφών ενέργειας, όπως οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αποτελούν μονόδρομο για τις κυβερνήσεις.  

Το τελευταίο διάστημα γίνονται σημαντικές προσπάθειες τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η έρευνα και η τεχνολογία παίζουν καθοριστικό ρόλο στις νέες αυτές πρωτοβουλίες, με "οικολογικές καινοτομίες" να δίνουν λύσεις στα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα.

Διαβάστε το αφιέρωμα εδώ