Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες : Συνεργασίες δημόσιου & ιδιωτικού τομέα για την ενίσχυση της έρευνας στην ΕΕ

Σε αυτό το αφιέρωμα:

Οι Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες (ΚΤΠ), οι πρώτες πανευρωπαϊκές συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα στην Έρευνα και Τεχνολογία, παρουσιάστηκαν πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι ΚΤΠ εγκαινιάζουν έναν νέο τρόπο χρηματοδότησης ερευνητικών προγραμμάτων ευρείας κλίμακας όπου συνδυάζονται πόροι από ιδιωτικές βιομηχανίες, εθνικά και κοινοτικά προγράμματα. Στόχος είναι η συνέργεια σε κοινούς στρατηγικούς ερευνητικούς στόχους, η αύξηση των ιδιωτικών δαπανών για την έρευνα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ.

Οι τρεις πρώτες ΚΤΠ, που αναμένονται στις αρχές του 2008, αφορούν τα ενσωματωμένα συστήματα πληροφορικής, τα καινοτόμα φάρμακα και τη νανοηλεκτρονική. Θα ακολουθήσουν ΚΤΠ για την αεροναυπηγική και τις εναέριες μεταφορές, το υδρογόνο και τις κυψέλες καυσίμων, καθώς και το σύστημα "Παγκόσμια Παρακολούθηση για το Περιβάλλον και την Ασφάλεια". Οι Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες θα αποτελέσουν, τα επόμενα χρόνια, ένα από τα σημαντικότερα μέσα για την προώθηση της καινοτομίας στην Ευρώπη.

Διαβάστε το αφιέρωμα εδώ