Ανοικτή Πρόσβαση: όταν η γνώση συναντά την κοινωνία

Σε αυτό το αφιέρωμα:

Πολλοί την παρομοιάζουν με μια ομπρέλα, η οποία περιλαμβάνει πλήθος δραστηριοτήτων με έναν κοινό στόχο: η επιστημονική γνώση και η πολιτιστική κληρονομιά να είναι διαθέσιμες δωρεάν σε όλους τους ερευνητές και τα μέλη της διεθνούς ερευνητικής κοινότητας.

Το φιλόδοξο αυτό όραμα, η Ανοικτή Πρόσβαση στη γνώση, είναι εφικτό μέσω των τεράστιων ευκαιριών που δίνουν σήμερα οι ηλεκτρονικές εκδόσεις και το Διαδίκτυο. Επιστημονικοί οργανισμοί, ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, φορείς και ταμεία που χρηματοδοτούν την έρευνα, αλλά και αρκετοί παραδοσιακοί εκδότες, κινούνται ήδη προς την κατεύθυνση αυτή – στην Ελλάδα πρωτοπόρο είναι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

Διαβάστε το αφιέρωμα εδώ