Χρηματοδοτικές ευκαιρίες για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Σε αυτό το αφιέρωμα:

Η προώθηση της επιχειρηματικότητας και, ιδιαίτερα η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), βρίσκονται στο προσκήνιο σε Ελλάδα και Ευρώπη. Το τελευταίο διάστημα παρουσιάζονται ολοένα και περισσότερες πολιτικές πρωτοβουλίες, χρηματοδοτικά προγράμματα και δίκτυα υποστήριξης για τις ΜΜΕ: δίκτυα όπως το Enterprise Europe Network παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα προωθούν την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών, δράσεις ενημερώσεις όπως η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα ΜΜΕ προβάλλουν τα οφέλη της επιχειρηματικότητας.

Στην Ευρώπη τα 23 εκατ. ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν το 99% του συνόλου των επιχειρήσεων και το 66% της ιδιωτικής απασχόλησης, και παρέχουν περισσότερες από 100 εκατ. θέσεις εργασίας (στην κατηγορία των ΜΜΕ ανήκουν επιχειρή- σεις που απασχολούν λιγότερα από 250 άτομα και ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους δεν ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή έχουν ετήσιο συνολικό ισολογισμό που δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ). Η Ελλάδα είναι κυριολεκτικά η χώρα των μικρών επιχειρήσεων, καθώς το 99,8% των επιχειρήσεων απασχολούν λιγότερους από 100 υπαλλήλους. Ο ρόλος τους είναι λοιπόν καθοριστικός για την οικονομική ανάπτυξη και την απασχό- ληση, ιδιαίτερα στις σύγχρονες συνθήκες του ανταγωνισμού και της αστάθειας της παγκόσμιας αγοράς.

Διαβάστε το αφιέρωμα εδώ