Η πρόκληση του φύλου στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας

Σε αυτό το αφιέρωμα:

Ποια είναι η κατάσταση σήμερα στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας όσον αφορά τη διάσταση του φύλου; Είναι η ανέλιξη των γυναικών επιστημόνων ανάλογη των ανδρών συναδέλφων τους; Ποιες είναι οι πολιτικές και τα προγράμματα που έχουν υιοθετηθεί σε ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό επίπεδο για την αντιμετώπιση του φαινομένου της υπο-εκπροσώπησης των γυναικών;

Συγκεντρώσαμε σε αυτό το αφιέρωμα στατιστικά στοιχεία, πολιτικές και πρωτοβουλίες, καθώς και μια αναλυτική παρουσίαση των δράσεων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), πάνω στο σημαντικό θέμα της ίσης εκπροσώπησης ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς της ερευνητικής δραστηριότητας.

Διαβάστε το αφιέρωμα εδώ