Τεύχος 36

Τεύχος 36 | Μάιος-Ιούν. 2003

Αφιέρωμα

Το δίλημμα των Ευρωπαίων ερευνητών σχετικά με την άμεση δημοσιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων ή την κατοχύρωση με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας βρέθηκε πρόσφατα στο προσκήνιο,  με αφορμή την πολιτική συμφωνία για το Κοινοτικό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΚΔΕ) που επιτεύχθηκε το Μάρτιο 2003, στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας. Ερευνητικά ιδρύματα, πανεπιστήμια και επιχειρήσεις που προωθούν την καινοτομία θεωρούν απαραίτητη τη δημοσιοποίηση των ερευνών σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, καθώς η ενημέρωση της επιστημονικής κοινότητας και των επενδυτών μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο για την αξιοποίηση και διάδοση της γνώσης, την εξασφάλιση χρηματοδότησης και την επαγγελματική εξέλιξη των ερευνητών.   Από την άλλη μεριά, η κατοχύρωση των επιστημονικών αποτελεσμάτων με διπλώματα ευρεσιτεχνίας διασφαλίζει την προστασία της εμπορικής εκμετάλλευσης των εφευρέσεων και αποτρέπει την ... >>