Τεύχος 38

Τεύχος 38 | Σεπ.-Οκτ. 2003

Αφιέρωμα

H αύξηση του αριθμού των ερευνητών και η ενίσχυση της κινητικότητάς τους, τόσο μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών όσο και μεταξύ ακαδημαϊκής και βιομηχανικής κοινότητας, αποτελούν επιτακτικές ανάγκες της ΕΕ, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής "Οι ερευνητές στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας: Ένα επάγγελμα, πληθώρα σταδιοδρομιών", που δημοσιεύτηκε στις 18 Ιουλίου 2003. Τη διαπίστωση αυτή επιβεβαίωσαν εξάλλου και τα συμπεράσματα του σχετικού συνεδρίου «Η επαγγελματική σταδιοδρομία του ερευνητή στη διάσταση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας» ("The Researcher career in the dimension of the European Research Area") που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία στις 16-18 Ιουλίου 2003, στο πλαίσιο της ιταλικής προεδρίας. Στόχος των πρόσφατων δράσεων της Επιτροπής είναι η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του ερευνητικού δυναμικού της Ευρώπης και η αντιμετώπιση του φαινομένου "brain drain" που θέλει τους Ευρωπαίους επιστήμονες να συνεχίζουν τη σταδιοδρομία τους εκτός ΕΕ. Σημειώνεται πως ενώ η ΕΕ "παράγει" ... >>