Τεύχος 81

Τεύχος 81 | Δεκ. 2010-Ιαν. 2011
Σημείωμα της Έκδοσης
Οι ταχύτατες εξελίξεις στην επιστημονική έρευνα φέρνουν συχνά στην επιφάνεια δεοντολογικά και ηθικά θέματα όπως τα όρια της έρευνας, οι παρεμβάσεις σε ανθρώπινα όντα, η προστασία των προσωπικών δεδομένων, η βιοασφάλεια, κ.ά. Η αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών ποικίλει αρκετά, ανάλογα με τη νομοθεσία της κάθε χώρας, αλλά και ανάλογα με το ... >>

Αφιέρωμα

Τα ειδικά θέματα ηθικής και δεοντολογίας στην έρευνα Η αξιολόγηση της ηθικής και δεοντολογίας στο 7ο ΠΠ Περιπτώσεις Αξιολόγησης στο 7ο ΠΠ Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Οι ραγδαίες και ταχύτατες εξελίξεις στην επιστημονική έρευνα φέρνουν συχνά στην επιφάνεια δεοντολογικά και ηθικά θέματα όπως τα όρια της έρευνας, οι παρεμβάσεις σε ανθρώπινα όντα, η διπλή χρήση ή κατάχρηση των αποτελεσμάτων, η προστασία των προσωπικών δεδομένων, η βιοασφάλεια, η εκμετάλλευση των αναπτυσσόμενων χωρών, κ.ά. Οι δεοντολογικοί κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τα ζητήματα αυτά, όπως επίσης και η θεσμοθέτηση οργανισμών για την επίβλεψή τους, διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα. Διαφοροποιήσεις εντοπίζονται όμως και ανά επιστημονικό τομέα. Για ... >>

Συνεντεύξεις

Οι ερευνητές λαμβάνουν πλέον υπόψη τη δεοντολογία και ηθική κατά τον σχεδιασμό της έρευνάς τους

Ισίδωρος Καρατζάς, Μιχάλης Κρητικός

Στελέχη του Τομέα Αξιολόγησης Ερευνητικής Δεοντολογίας και Ηθικής (Ethics Review Sector), Γενική Διεύθυνση Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Αν η δουλειά ενός ερευνητή δεν είναι προσιτή στο κοινό, η διάστασή της ως γνώση χάνεται

John Willinsky

Καθηγητής, School of Education, Stanford University & Διευθυντής, Public Knowledge Project

Διαβάστε σε αυτό το τεύχος

Ιστορίες Επιτυχίας του Enterprise Europe Network-Hellas
Βραβεία L'OREAL-UNESCO για 3 νέες γυναίκες επιστήμονες
Κατανόηση μηχανισμών μνήμης στον εγκέφαλο με χρήση υπολογιστικών μοντέλων
Η Ανοικτή Πρόσβαση στη γνώση στο επίκεντρο του Διεθνούς Συνεδρίου του ΕΚΤ
Επιχειρηματικά Βραβεία Κούρος 2010
ΕΚΤ και Δημόσιες Βιβλιοθήκες: Αποτίμηση συνεργασίας - Σχεδιασμός νέων δράσεων