Εκδηλώσεις ΕΚΤ

Εκδηλώσεις ΕΚΤ

Hμερίδα ΓΓΕΤ και ΕΚΤ για το Πρόγραμμα "Ποιότητα Ζωής & Διαχείριση Εμβιων Πόρων"
08.06.2000 Αθήνα (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών)
Συμμετοχή του Ελληνικού Κέντρου Αναδιανομής Καινοτομίας/ΕΚΤ στις "Ημέρες Ερευνας και Τεχνολογίας 2000"
22.05.2000 έως 25.05.2000 Αθήνα (ΕΜΠ)
Συνάντηση Εργασίας με θέμα "Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας σε Προγράμματα Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης"
16.05.2000 Αθήνα (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών)
Συμμετοχή του ΕΚΤ στη Έκθεση "Έρευνα και Τεχνολογία - ΕΠΕΤ ΙΙ"
06.05.2000 έως 26.05.2000 Αθήνα (Ζάππειο)
Hμερίδα ΓΓΕΤ, ΕΚΤ και ΤΠΘ για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "Ενέργεια"
17.04.2000 έως 18.04.2000 Θεσσαλονίκη (Αμφιθέατρο Τεχνολογικού Πάρκου), Αθήνα (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών)
Ημερίδα του ΕΚΤ για το Πρόγραμμα "Tεχνολογίες της Κοινωνίας των Πληροφοριών" (IST)
31.03.2000 Αθήνα (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών)
Διημερίδα "Βιβλιοθήκες και Εκπαίδευση"
08.03.2000 έως 09.03.2000 Αθήνα (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών)
Συμμετοχή του ΕΚΤ/Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Innovation στη CEBIT 2000
24.02.2000 έως 01.03.2000 Αννόβερο, Γερμανία (Εκθεσιακό Κέντρο)
Ημερίδα του ΕΚΤ για την αγορά των πολυμέσων
20.12.1999 Αθήνα (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών)
Συμμετοχή του ΕΚΤ/Eλληνικό Κέντρο Αναδιανομής Innovation στην Εκθεση Patinnova '99
18.12.1999 έως 22.12.1999 Κασσάνδρα Χαλκιδικής

Pages