Παρουσίαση Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτικών Εργαλείων για την Καινοτομία, την Επιχειρηματικότητα και το Περιβάλλον

04.03.2017
Αθήνα, Μεσογειακό Εκθεσιακό Κέντρο (MEC) Παιανίας, Λεωφόρος Λαυρίου 301

Πρόγραμμα

17:00-18:00

Χρηματοδοτικές και επιχειρηματικές ευκαιρίες στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος

• Οι υπηρεσίες του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης

• Το πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020"

• Το δίκτυο "Enterprise Europe Νetwork"

• Υπηρεσία διαχείρισης της καινοτομίας και συγκριτικής αξιολόγησης

• Ερωτήσεις/Απαντήσεις

Χριστιάνα Σιαμπέκου, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

18:00-19:00

Το Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE

• Ο ρόλος της ομάδας Greek LIFE Task Force, Κέλλη Κολιγιώργα, Εμπειρογνώμονας Επικοινωνίας Περιβάλλοντος, Πράσινο Ταμείο

• Το Πρόγραμμα LIFE και οι Θεματικές Προτεραιότητες, Κατερίνα Κουτσοβούλου, Εμπειρογνώμονας Φύσης/Βιοποικιλότητας, Πράσινο Ταμείο

• Εφαρμογή Καινοτόμων Τεχνολογιών σε Έργα LIFE, Δημήτρης Χωματίδης, Εμπειρογνώμονας Περιβάλλοντος, Πράσινο Ταμείο

• Ερωτήσεις/Απαντήσεις