Εκδηλώσεις σε Ελλάδα & Κόσμο

Events Innovation

Εκδήλωση Επιχειρηματικών Συναντήσεων E² Tech4Cities Brokerage Event 2017
23.06.2017 Βρυξέλλες (Βέλγιο)
EuroNanoForum 2017
21.06.2017 έως 23.06.2017 Βαλέτα (Μάλτα)
«Εκδήλωση Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης για το Πρόγραμμα LIFE – Πρόσκληση 2017»
20.06.2017 Σύρος
Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Αρχείων «Εκ γυναικός... πηγάζει τα κρείττω»: διαδροµές στις αρχειακές πηγές
19.06.2017 Κεντρική Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους, Δάφνης 61, Τ.Κ.15452, Ψυχικό
Hμερίδα: «Η Αττική επιχειρεί»
16.06.2017 Αθήνα
Εκδήλωση ''Κυκλική Οικονομία, ένα στοίχημα για την εξοικονόμηση φυσικών πόρων και τη διαχείρηση των αποβλήτων - μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη''
16.06.2017 Αθήνα
Digital Assembly 2017 in Valletta: "Digital Europe: Investing in the Future"
15.06.2017 έως 16.06.2017 Βαλέτα (Μάλτα)
7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης
15.06.2017 έως 18.06.2017 Αθήνα, Ξενοδοχείο Divani Caravel (Βασιλέως Αλεξάνδρου 2).
Εβδομάδα Καινοτομίας - Innovation Week Athens
13.06.2017 έως 16.06.2017 Αθήνα
«Εκδήλωση Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης για το Πρόγραμμα LIFE – Πρόσκληση 2017»
13.06.2017 Πάτρα

Pages