Εκδηλώσεις σε Ελλάδα & Κόσμο

Events Innovation

Conference "A Future for All to INHERIT: Taking Action Now"
10.12.2019 Βρυξέλλες, Βέλγιο
Workshop "Grant Acquisition – How to Produce a Winning Proposal
12.12.2019 Αμβούργο, Γερμανία
Εκδήλωση με τα αποτελέσματα δύο μελετών σχεδιασμού έρευνας & τεχνολογίας: Συμμετοχή της ΓΓΕΤ στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία Eureka και αλληλεπίδραση της εθνικής RIS με άλλα εθνικά και διεθνή προγράμματα
16.12.2019 Αίθουσα Εκδηλώσεων Ε.Ι. Παστέρ, Αθήνα
Workshop "Talking to the media: An introduction to science communication"
20.02.2020 Αμβούργο, Γερμανία
Workshop "Harnessing universities for innovation"
11.03.2020 Αμβούργο, Γερμανία
6ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών ΙΑΚΕ 2020
03.04.2020 έως 05.04.2020 Ηράκλειο Κρήτης
5th International Conference on Internet of Things, Big Data and Security - IoTBDS 2020
07.05.2020 έως 09.05.2020 Πράγα. Τσεχία
5ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: ανάπτυξη της κριτικής σκέψης της δημιουργικότητας και της καινοτομίας
15.05.2020 έως 17.05.2020 Aθήνα
Βιομηχανικό Συνέδριο ΣΕΒ, «Bιομηχανία 4.0: Η ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί»
18.12.2020 έως 19.12.2020 Hilton, Αθήνα
Subscribe to ΕΚΤ - Εκδηλώσεις σε Ελλάδα & Κόσμο