Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Aπ’ Ευθείας Ανάθεση προμήθειας αγαθών με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και μερών/εξαρτημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών» και κωδικό 2019/ΕΚΤ12 (Κωδικός: ΑΠ. 1428/06.12.2019)