Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου (A.Π.1333/11.08.2016)

11.08.2016 έως 26.08.2016

Υποβολή Αιτήσεων
(για όσους υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά σε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΕΚΤ)

Υποβολή Αιτήσεων
(για όσους έχουν υποβάλει και σε παλαιότερες Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΕΚΤ και έχουν ήδη κωδικό πρόσβασης)
Σε περίπτωση που έχετε ξεχάσει τον κωδικό σας πατήστε το link "Ξέχασα τον κωδικό μου")

  Έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης (άρθρο 8 του Ν.1599/1986)
  Europass - Πληροφορίες για τη δημιουργία βιογραφικού σημειώματος
  Europass - Πρότυπα αρχείων βιογραφικού σημειώματος