Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Επιμορφωτική ημερίδα «Βιβλιοθήκες για παιδιά: Aς μοιραστούμε τις εμπειρίες μας»
04.04.2019 Αθήνα - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβα)
Ημερίδα «Κοινοί Ανοικτοί Πόροι στην Παιδεία: Χαρτογραφώντας καλές πρακτικές»
03.05.2018 Αθήνα - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Βιβλιοθήκη ΕΚΤ)
Σεμινάριο - βιωματικά εργαστήρια "Βιβλιοθήκη ο κόσμος μου"
14.04.2016 Αθήνα - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Βιβλιοθήκη ΕΚΤ)