OpenAIRE2020

Το έργο ενισχύει τον αντίκτυπο των πολιτικών ανοικτής πρόσβασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των χρηματοδοτών έρευνας, καθώς και τη διαλειτουργικότητα των διαθέσιμων πόρων για την έρευνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εστιάζει ιδιαίτερα στην ανάπτυξη νέων πρακτικών επιστημονικής επικοινωνίας και στην εφαρμογή συντονισμένων πολιτικών για την προώθηση της Ανοικτής Επιστήμης στα κράτη-μέλη.

Σε τεχνικό επίπεδο, βελτιώνει τις υπηρεσίες και τις δυνατότητες διασύνδεσης των αποθετηρίων ανοικτής πρόσβασης και επεκτείνει τις ευρωπαϊκές υποδομές επιστημονικής επικοινωνίας.

URL
Διάρκεια
2015 έως 2018
Φορέας Χρηματοδότησης
Horizon 2020
Θεματικό Πεδίο
Ανοικτή Πρόσβαση
Ρόλος ΕΚΤ
Εταίρος.
Αποτέλεσμα
Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση του αντίκτυπου των πολιτικών Ανοικτής Πρόσβασης στην ΕΕ και η μετάβαση στο παράδειγμα της Ανοικτής Επιστήμης. Παράλληλα, στόχος είναι η επέκταση της υποδομής προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα και σε εθνικούς χρηματοδότες έρευνας να παρακολουθούν τη συμμόρφωση των ερευνητών με τις πολιτικές Ανοικτής Πρόσβασης. Το ΕΚΤ ως Εθνικός Κόμβος για την Ανοικτή Πρόσβαση (National Open Access Desk/NOAD) έχει αναλάβει την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας για τις υποχρεώσεις που αφορούν την παροχή ανοικτής πρόσβασης σε δημοσιεύσεις και δεδομένα στον Ορίζοντα 2020, καθώς και την επικοινωνία με αποθετήρια προκειμένου να επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα με το OpenAIRE. Παράλληλα, το ΕΚΤ συμμετέχει στην αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για τους παρόχους δεδομένων και τη λειτουργία της υποδομής.