Ημερίδα για το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC) στον Ορίζοντα 2020

24.09.2014

Ημερίδα για το Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (European Research Council, ERC) στον Ορίζοντα 2020, το νέο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα & Καινοτομία, διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020, τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου (10:00-14:30), στην Αθήνα (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Βασ. Κωνσταντίνου 48). Η εκδήλωση διοργανώνεται σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, και με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας.  

Στην εκδήλωση, ο εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας Δρ Θ. Παπάζογλου (European Research Council Executive Agency - ERCEA) θα παρουσιάσει το πρόγραμμα ERC στo πλαίσιo του Ορίζοντα 2020 καθώς και τις αναμενόμενες προκηρύξεις του 2015. H L. Pontiggia (ERCEA) θα παρουσιάσει τη δράση "ERC Proof of Concept". Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας θα παρουσιάσει τις εθνικές δράσεις υποστήριξης "Αριστείας" σε νέους & εμπείρους ερευνητές. Αξιολογητές και επιτυχημένοι υποψήφιοι του προγράμματος ERC θα παρουσιάσουν χρήσιμες συμβουλές για την προετοιμασία και υποβολή ανταγωνιστικών προτάσεων, ενώ εκπρόσωποι του ΕΚΤ θα παρουσιάσουν τις δράσεις Ανοικτής Πρόσβασης στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 και τις υπηρεσίες του ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020.  

Το πρόγραμμα του ΕRC, με προϋπολογισμό περίπου 13 δισ. ευρώ (2014-2020), υποστηρίζει την έρευνα αιχμής, αποκλειστικά στη βάση της επιστημονικής αριστείας. Η έρευνα μπορεί να διεξαχθεί σε οποιονδήποτε τομέα της επιστήμης ή της τεχνολογίας. Ενθαρρύνεται η διεπιστημονικότητα και χρηματοδοτείται η έρευνα η οποία, αν και δεν σχετίζεται άμεσα με την αγορά, βρίσκεται στην "πρώτη γραμμή" της δημιουργίας νέας γνώσης που είναι απαραίτητη για τις εφαρμογές του μέλλοντος.  

Από την ίδρυσή του, το ERC έχει χρηματοδοτήσει περισσότερους από 4.000 ερευνητές. Είναι αξιοσημείωτο ότι στο νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την έρευνα και την καινοτομία "Ορίζοντας 2020", η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να διπλασιάσει σχεδόν τον προϋπολογισμό του ERC, από 7,5 σε 13,2 δισ. ευρώ. Υπολογίζεται ότι οι νέοι αποδέκτες επιχορήγησης από το ERC θα ανέλθουν περίπου στους 7.000, και θα χρηματοδοτηθούν επίσης 42.000 διδακτορικοί και μεταδιδακτορικοί ερευνητές ως μέλη επιστημονικών ομάδων.  

Η Ελλάδα, μέχρι σήμερα, έχει δεχτεί σχεδόν 57 εκατομμύρια ευρώ από χρηματοδοτήσεις του ERC. Πρόσφατα, μάλιστα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας δημοσίευσε στο διαδίκτυο ένα νέο βίντεο, με τίτλο "Greece: the ERC makes a difference", το οποίο αναφέρεται στον αντίκτυπο του ERC στην Ελλάδα. Στο βίντεο παρουσιάζονται τρεις Έλληνες ερευνητές, οι οποίοι περιγράφουν τον στόχο και την πρόοδο της πρωτοποριακής έρευνας που διεξάγουν, και αναλύουν τη σημασία η χρηματοδότηση από το ERC για τους ίδιους, τόσο στην προσωπική τους ζωή, όσο και στην υποστήριξη της επαγγελματικής τους καριέρας.  

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη, αλλά απαιτείται εγγραφή στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης. Για περισσότερες πληροφορίες και το πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα http://www.ekt.gr/news/events/ekt/2014-09-29/index.html ή να επικοινωνήσουν με την Christina Pascual (τηλ: 210 7273920, e-mail: cpascual@ekt.gr).  

Η ημερίδα θα μεταδίδεται ζωντανά στη διεύθυνση: 
http://www.ekt.gr/events/live/.

Σημειώνεται ότι λίγες ημέρες πριν, το ΕΚΤ σε συνεργασία με το ERC Executive Agency διοργανώνει δύο σεμινάρια στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Στις 25 Σεπτεμβρίου 2014 διοργανώνεται κλειστό σεμινάριο προς όφελος των κύριων ερευνητών (Principal Investigators) που έλαβαν χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC) από διάφορες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τις αλλαγές που εισάγει το νέο πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020" στις προϋποθέσεις των επιχορηγήσεων και στη διαχείριση της ερευνητικής αριστείας. Στις 26 Σεπτεμβρίου 2014 διοργανώνεται κλειστό σεμινάριο για τους οικονομικούς αξιωματούχους (financial officers) στους φορείς υποδοχής (Host Institutions) που έχουν λάβει επιχορηγήσεις από το ERC. Το Workshop θα επικεντρωθεί στην παροχή καθοδήγησης και κατάρτισης για την προετοιμασία επιχορηγήσεων, τη δημοσιονομική διαχείριση και θέματα οικονομικού ελέγχου.  

Το ΕΚΤ υποστηρίζει ως Εθνικό Σημείο Επαφής την ελληνική ακαδημαϊκή, ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020" (www.ekt.gr/horizon2020), όπου εντάσσεται και το πρόγραμμα ERC, με στόχο την αύξηση της ποιοτικής και ποσοτικής συμμετοχής των ελληνικών φορέων. Καλύπτοντας όλα τα στάδια των ερευνητικών έργων, από την προετοιμασία της πρότασης έως την υλοποίηση και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, οι υπηρεσίες του ΕΚΤ περιλαμβάνουν: Πληροφόρηση και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης, Ανάπτυξη και Διακίνηση ενημερωτικού υλικού, Διοργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων, Εξεύρεση συνεργατών για την συγκρότηση κοινοπραξιών και την από κοινού υποβολή προτάσεων.    Ανάπτυξης.  

Διευθύνσεις στο Διαδίκτυο  

Πρόγραμμα-Εγγραφή στην εκδήλωση
http://www.ekt.gr/news/events/ekt/2014-09-29/index.html  

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας 
http://erc.europa.eu/  

Oρίζοντας 2020 (ΕΕ) 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020  

Ορίζοντας 2020 (ΕΚΤ) 
http://www.ekt.gr/horizon2020

Επικοινωνία για δημοσιογράφους

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 
Μαργαρίτης Προέδρου, τηλ.: 210 7273966, e-mail: mproed@ekt.gr 
http://www.ekt.gr | http://web.ekt.gr  

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: πρόσβαση στη γνώση 
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (www.ekt.gr) αποτελεί επιστημονική εγκατάσταση εθνικής χρήσης στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Ως υποδομή εθνικής εμβέλειας, το ΕΚΤ έχει θεσμικό ρόλο τη συλλογή, οργάνωση και διάχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής πληροφορίας, εντός και εκτός της χώρας. Παράλληλα, παρέχει πληροφόρηση για θέματα έρευνας και καινοτομίας, και υποστηρίζει τη συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα και την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων.   

Με διαρκή παρουσία στην ελληνική επιστημονική κοινότητα από το 1980, το ΕΚΤ αξιοποιεί τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών, σε συνδυασμό με σύγχρονες επιχειρησιακές μεθόδους, ώστε να αναπτύσσει καινοτόμες δράσεις, προσανατολισμένες στην ενίσχυση της ανοικτής πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόμενο επιστήμης και πολιτισμού. Για τον σκοπό αυτό συνεργάζεται με σημαντικούς φορείς παραγωγής έγκριτου περιεχομένου, όπως βιβλιοθήκες, αρχεία, μουσεία, ερευνητικά κέντρα.  

Περισσότερες από 6.000.000 ψηφιακές σελίδες ηλεκτρονικών αποθετηρίων, επιστημονικών περιοδικών και ψηφιακών βιβλιοθηκών διατίθενται ήδη από τον δικτυακό τόπο του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Έρευνας και Τεχνολογίας (www.epset.gr), που είναι το κύριο αναπτυξιακό έργο του ΕΚΤ.