Το ΕΚΤ στα ΜΜΕ

2003
24.09.2003 Πανευρωπαϊκό Forum επιχειρηματικών συναντήσεων go-online.gr
29.08.2003 Πανευρωπαϊκό Forum επιχειρηματικών συναντήσεων στη SMAU 2003 e-go.gr
28.08.2003 Πανευρωπαϊκό Forum επιχειρηματικών συναντήσεων στη SMAU 2003 flash.gr
27.08.2003 Πανευρωπαϊκό Forum επιχειρηματικών συναντήσεων στη SMAU 2003 pathfinder.gr
26.08.2003 Πανευρωπαϊκό Forum επιχειρηματικών συναντήσεων στη SMAU 2003 presspoint.gr
25.07.2003 Regaining One's Marbles sciencemag.org
18.07.2003 Ο ελληνικός CORDIS ΕΡΤ On line
15.07.2003 Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας UCnet
02.07.2003 Έργα 525 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του 6ου Προγράμματος Πλαισίου της Ε.Ε. business2005.gr
01.07.2003 Η ζωφόρος του Παρθενώνα σε CD-ROM και στο Internet infosoc.gr
30.06.2003 Έργα 525 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του 6ου Προγράμματος Πλαισίου της Ε.Ε. otenet.gr
25.06.2003 Νέα προκήρυξη της θεματικής προτεραιότητας «Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας» του 6ου Προγράμματος Πλαισίου της ΕΕ presspoint.gr
25.06.2003 Νέα προκήρυξη της θεματικής προτεραιότητας 'Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας' pathfinder.gr
24.06.2003 Technology project enables public to view Parthenon frieze online CORDIS News
20.06.2003 Η ζωφόρος του Παρθενώνα σε CD-ROM και στο Internet flash.gr
18.06.2003 CD-ROM: Η ζωφόρος του Παρθενώνα spin.gr
06.06.2003 Συνολική ψηφιακή παρουσίαση της ζωφόρου του Παρθενώνα από Υπουργείο Πολιτισμού και ΕΚΤ allmedia.gr
06.06.2003 Δύο νέοι διαδικτυακοί τόποι στον κόμβο του EKT για το 6ο ΠΠ και τη θεματική ενότητα 'Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας (IST)' adlink.gr
06.06.2003 Η ζωφόρος του Παρθενώνα σε CD-ROM EΡΤ on line
05.06.2003 Ενδιαφέρουσα περιήγηση στη ζωφόρο του Παρθενώνα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Pages