Το ΕΚΤ στα ΜΜΕ

2002
28.02.2002 Διημερίδα μεταφοράς τεχνολογίας flash.gr
14.02.2002 Τα συμπεράσματα ημερίδας για το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα e-gov.gr
06.02.2002 Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΤΚΠ) στο 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο flash.gr
06.02.2002 ΕΚΤ: To 6o Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ερευνα προωθεί τη σύναψη μακροχρόνιων συνεργασιών και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων presspoint.gr
06.02.2002 Νέος διαδικτυακός κόμβος από το ΕΚΤ και την CORDIS για την έρευνα και την καινοτομία στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Η ελληνική παρουσία στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας gcn.gr
06.02.2002 '6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα - Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας (IST)' - Ημερίδα του ΕΚΤ για τις νέες κατευθύνσεις και τα μέσα υλοποίησης της ευρωπαϊκής ερευνητικής πολιτικής στο 6ο Π gcn.gr
23.01.2002 Ημερίδα για το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα - Τεχνολογίες e-gov.gr
22.01.2002 Ημερίδα για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη της ΕΕ flash.gr
22.01.2002 ΕΚΤ: «6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα -Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας (IST)» presspoint.gr
22.01.2002 R&D to play major role as Greece enters period of restructuring, Minister Tsohatzopoulos tells CORDIS CORDIS News
15.01.2002 Ελληνικός Κόμβος Πληροφόρησης για Προγράμματα Έρευνας και Τεχνολογίας: Προγράμματα και πρωτοβουλίες istoselides.gr
01.01.2002 Νέο portal για την προώθηση της ελληνικής τεχνολογικής καινοτομίας ilsp.gr
2001
17.12.2001 Greek government welcomes launch of new CORDIS Greek R&D information service CORDIS News

Pages