Το ΕΚΤ στα ΜΜΕ

2003
11.04.2003 Ελληνικές επιχειρήσεις και ινστιτούτα πληροφορικής στη CeBIT 2003 presspoint.gr
07.04.2003 Regular CORDIS reports on first term of the Greek Presidency's research agenda CORDIS News
26.03.2003 Γλωσσική Τεχνολογία: Τεχνολογικές Καινοτομίες και Επιχειρηματικές Λύσεις flash.gr
21.03.2003 Ημερίδα Γλωσσική Τεχνολογία: Τεχνολογικές Καινοτομίες και Επιχειρηματικές Λύσεις presspoint.gr
14.03.2003 H ανάπτυξη και διάθεση ψηφιακού περιεχομένου βασική προτεραιότητα στην Κοινωνία της Πληροφορίας crm2day.gr
01.03.2003 CORDIS: R&D Information Service ELKE e-news
01.03.2003 H ελληνική έρευνα και καινοτομία στο Διαδίκτυο ΕΞΠΡΕΣ
01.03.2003 Η ελληνική Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στο Διαδίκτυο Ερευνώντας
28.02.2003 Ταξινόμηση πληροφοριών για απαιτητικούς χρήστες go-online.gr
19.02.2003 Η ελληνική έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία στο διαδίκτυο. Παρουσιάστηκε επίσημα ο κόμβος πληροφόρησης «CORDIS - Ελληνική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ενωσης» marketing-net.gr
18.02.2003 Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη ΤΑ ΝΕΑ
15.02.2003 Η ελληνική Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στο Διαδίκτυο e-gov.gr
14.02.2003 Η ελληνική Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στο Διαδίκτυο focusmag.gr
14.02.2003 Επίσημη παρουσίαση του κόμβου πληροφόρησης «CORDIS - Ελληνική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ενωσης» presspoint.gr
12.02.2003 Ημερίδα για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα eContent flash.gr
12.02.2003 eContent information day CORDIS News
12.02.2003 Πανευρωπαϊκή εκδήλωση μεταφοράς τεχνολογίας στη CeBIT 2003 presspoint.gr
11.02.2003 Πανευρωπαϊκή εκδήλωση μεταφοράς τεχνολογίας στη CeBIT 2003 To ΕΚΤ συνδιοργανωτής του IRC Future Match 2003 (16-18 Μαρτίου 2003) gsrt.gr
11.02.2003 Ημερίδα για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα eContent e-gov.gr
11.02.2003 Ημερίδα για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα eContent pathfinder.gr

Pages