Συμμετοχή της Γενικής Διεύθυνσης 'Κοινωνίας της Πληροφορίας' της ΕΕ στο 14ο Παγκόσμιο Συνέδριο Πληροφορικής στην Αθήνα

19.04.2004

Η Γενική Διεύθυνση 'Κοινωνία της Πληροφορίας' της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα συμμετάσχει στο 14ο Παγκόσμιο Συνέδριο Πληροφορικής, που διοργανώνεται στις 19-21 Μαΐου 2004, στην Αθήνα από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ).

Στο Συνέδριο θα συμμετάσχει η Δρ Rosalie Zobel, διευθύντρια στη Γενική Διεύθυνση 'Κοινωνία της Πληροφορίας' της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μετά από πρόσκληση του ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα IST (Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας) και των διοργανωτών του Συνεδρίου.

Η Δρ Rosalie Zobel (Γενική Διεύθυνση 'Κοινωνία της Πληροφορίας', Διεύθυνση C, αρμόδια για θέματα: e-government, e-health, transport & environment, embedded systems, micro- nano-systems & displays, micro- nano- optoelectronics) θα παρουσιάσει το όραμα και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

H ΓΔ 'Κοινωνία της Πληροφορίας' είναι υπεύθυνη για το πρόγραμμα IST, με προϋπολογισμό 3,6 δισ. ευρώ (2002-2006), το οποίο χρηματοδοτεί έργα σε τομείς όπως eGovernment, eHealth, ενσωματωμένα συστήματα, μικροηλεκτρονική, ερευνητικές υποδομές, eInclusion, eLearning, κ.λπ. Στόχος του προγράμματος είναι να αναπτυχθούν γόνιμες συνεργασίες μεταξύ βιομηχανιών, ερευνητικών και ακαδημαϊκών φορέων των 25 χωρών-μελών, καθώς και αντίστοιχων ενδιαφερομένων από τη Μέση Ανατολή και την Κίνα.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την τρίτη ημέρα του WCIT 2004, η οποία είναι αφιερωμένη στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την ηλεκτρονική δημοκρατία. Σημειώνεται πως στο Συνέδριο, το οποίο θα διοργανωθεί πάλι στην Ευρώπη το 2012, θα παρευρεθούν σημαντικοί εκπρόσωποι του τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο δικτυακό τόπο του 14ου Παγκόσμιου Συνεδρίου Πληροφορικής.