Στοά του Αττάλου: διαδικτυακή περιήγηση στο χώρο υπογραφής της Συνθήκης Προσχώρησης

Μια πρωτότυπη παρουσίαση της Στοάς του Αττάλου, όπου θα υπογραφεί η Συνθήκη Προσχώρησης των δέκα νέων κρατών μελών της ΕΕ, στις 16 Απριλίου 2003, προβάλλει ο δικτυακός τόπος της Ελληνικής Προεδρίας.

Η επιλογή της Στοάς για την υπογραφή της Συνθήκης έχει ιδιαίτερα συμβολική σημασία: η Στοά αποτελεί το πιο εντυπωσιακό μνημείο της Αρχαίας Αγοράς και συνδέεται με βασικά συστατικά της Δημοκρατίας, όπως η υπεύθυνη και άμεση συμμετοχή των πολιτών στις κοινές αποφάσεις και η προώθηση του διαλόγου ως μέσο διαμόρφωσης ισόρροπων και αποδεκτών πολιτικών. Τις δημοκρατικές αυτές αρχές καλούνται να μοιραστούν τα κράτη μέλη της ΕΕ εν όψει της διεύρυνσης.

Η διαδικτυακή περιήγηση στη Στοά του Αττάλου περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες:

Η εισαγωγή αναφέρεται στο πολιτικό αγαθό της Δημοκρατίας, το οποίο αποτελεί το σημαντικότερο κληροδότημα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού στη σύγχρονη ανθρωπότητα, και στους συντελεστές της συγκεκριμένης παρουσίασης.

Η ενότητα για την Αρχαία Ελληνική Δημοκρατία περιλαμβάνει μια ιστορική αναδρομή στη γέννηση της δημοκρατίας, καθώς και πληροφορίες για τις θεσμικές διαδικασίες και τις εκλογές στην αρχαία Ελλάδα.

Η παρουσίαση της Αρχαίας Αγοράς, μέσα από τη σχετική ενότητα, περιλαμβάνει ιστορικά στοιχεία, video 'περιπάτου' στους χώρους της αγοράς, καθώς και έναν αλληλοδραστικό χάρτη που επιτρέπει στους επισκέπτες της ιστοσελίδας να 'εξερευνήσουν' την Αγορά, χρησιμοποιώντας το ποντίκι του υπολογιστή, και να δουν αντίγραφα (προπλάσματα) των κτιρίων της.

Στην ενότητα 'Στοά του Αττάλου' δίνονται πληροφορίες για την ιστορία και την αρχιτεκτονική της Στοάς, με αναφορές στις επιδρομές, στις ανασκαφές και στην αναστύλωση της Στοάς. Η Στοά του Αττάλου διαθέτει σήμερα έκθεση με πλούσιο εποπτικό υλικό, σχέδια, αναπαραστάσεις και επεξηγηματικές επιγραφές, ευρήματα ανασκαφών, κ.λπ.

Η διαδικτυακή παρουσίαση της Στοάς του Αττάλου αποτελεί μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Εξωτερικών και της Ελληνικής Προεδρίας, με την υποστήριξη της Α΄ Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών. Οι φωτογραφίες στην ιστοσελίδα είναι του Γιώργου Μαραβέλια και τα video επιμελήθηκαν ο Νίκος Γραμματικόπουλος και η Ηρώ Τσιφλάκου.

Διαδικτυακή περιήγηση στη Στοά του Αττάλου
http://www.eu2003.gr/gr/cat/39/