Συμφωνία για επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Τυνησίας

27.06.2003

Συμφωνία συνεργασίας στους τομείς της Επιστήμης και της Τεχνολογίας υπογράφηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2002 στην Αθήνα από την Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και εκπροσώπους της Τυνησίας. Η πρώτη προκήρυξη υποβολής προτάσεων για κοινά ερευνητικά έργα ή δραστηριότητες στο πλαίσιο της συνεργασίας αναμένεται να δημοσιευθεί το αργότερο το επόμενο φθινόπωρο, με προϋπολογισμό περί τις 230 χιλιάδες ευρώ.

Οι προκηρύξεις θα επαναλαμβάνονται ανά διετία και η χρηματοδότηση θα γίνει μέσω των δράσεων της ΓΓΕΤ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 'Ανταγωνιστικότητα'. Ειδικότερα, το πλαίσιο της συνεργασίας περιλαμβάνει:

  • την υλοποίηση κοινών έργων έρευνας, ανάπτυξης και σχεδιασμού, καθώς και ανταλλαγή των αποτελεσμάτων τους
  • τις ανταλλαγές επιστημόνων, ερευνητών και τεχνικών εμπειρογνωμόνων - την οργάνωση και συμμετοχή σε κοινές επιστημονικές συναντήσεις, διαλέξεις, συμπόσια, μαθήματα, ημερίδες, εκθέσεις κ.ά.
  • την κοινή χρήση εγκαταστάσεων έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και επιστημονικού εξοπλισμού
  • άλλες, από κοινού συμφωνηθείσες, μορφές συνεργασίας.

Η συμφωνία συνεργασίας Ελλάδος-Τυνησίας στους τομείς Επιστήμης και Τεχνολογίας εντάσσεται στην ευρύτερη συμφωνία συνεργασίας που υπέγραψαν πρόσφατα οι δύο χώρες. Η σημασία της καθίσταται μεγαλύτερη, εάν ληφθεί υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση πρόκειται να υπογράψει συμφωνίες επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μέσα στον επόμενο χρόνο με τις χώρες της Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας, οπότε εκτιμάται ότι, από ελληνικής πλευράς, θα ακολουθήσουν ανάλογες πρωτοβουλίες και με άλλες τρίτες χώρες της Μεσογείου. Εδώ, θα πρέπει να σημειωθεί ότι παρόμοια συμφωνία είχε συνάψει στο παρελθόν η Ελλάδα με τη Συρία, χωρίς ωστόσο ποτέ να ενεργοποιηθεί, ενώ η Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας έχει κάνει προτάσεις συνεργασίας σε δύο ακόμη χώρες της περιοχής και συγκεκριμένα στην Αίγυπτο και την Ιορδανία.

Υπεύθυνο για τα θέματα της επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας Ελλάδας-Τυνησίας είναι το Τμήμα Διακρατικών Σχέσεων της ΓΓΕΤ (κα Μάρη Ασημακοπούλου, τηλ. 210 7752222).

Περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με διακρατικές συμφωνίες συνεργασίας στο χώρο της Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ηλεκτρονική σελίδα της ΓΓΕΤ: www.gsrt.gr