Στην περιφέρεια το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, νέους και γυναίκες

27.06.2003

Τη σημαντική παρουσία της περιφέρειας στη διεκδίκηση των κονδυλίων στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου για τις ειδικές δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος 'Ανταγωνιστικότητα' καταδεικνύουν τα στατιστικά στοιχεία που παρουσίασε η ειδική γραμματεία του ΕΠΑΝ. 

Πρόκειται για τα αποτελέσματα των προσκλήσεων στο πλαίσιο των δράσεων 'Οργανωτικός εκσυγχρονισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων', 'Επιχειρησιακά Σχέδια Μικρομεσαίων', 'Γυναικεία Επιχειρηματικότητα' και 'Νεανική Επιχειρηματικότητα'. 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του προγράμματος 'Οργανωτικός εκσυγχρονισμός ΜΜΕ' , ενισχύονται ενέργειες πιστοποίησης υφισταμένων επιχειρήσεων που απασχολούν έως 250 άτομα. Οι προτάσεις που εγκρίθηκαν ανέρχονται σε 634, με συνολικό προϋπολογισμό 10,9 εκατ. ευρώ. Από τις εγκεκριμένες προτάσεις, οι 293 προέρχονταν από την Αττική και οι υπόλοιπες, δηλαδή περίπου το 54%, από την υπόλοιπη Ελλάδα, με πρώτη την Κεντρική Μακεδονία, από όπου προέρχονται 136 προτάσεις, ενώ ακολουθούν Θεσσαλία, Ανατ. Μακεδονία - Θράκη και Κρήτη, με 56, 39 και 36 προτάσεις, αντίστοιχα. 

Στην περιφέρεια αναλογεί επίσης 58% των εγκεκριμένων προτάσεων και για τη δράση 'Επιχειρηματικά Σχέδια ΜΜΕ', στο πλαίσιο της οποίας ενισχύθηκαν μεταποιητικές επιχειρήσεις στη βάση επιχειρηματικού σχεδίου, συνολικού ύψους 132 εκατ. ευρώ. Κατά σειρά, από τις 591 δράσεις που εγκρίθηκαν συνολικά, οι 253 αφορούν την Αττική, οι 144 την Κεντρική Μακεδονία, οι 32 την Ανατ. Μακεδονία-Θράκη, οι 37 τη Θεσσαλία, οι 33 τη Στερεά Ελλάδα, και οι 25 την Κρήτη. 

Στο 66% και στο 64% ανεβαίνει το ποσοστό της περιφέρειας στην περίπτωση των προγραμμάτων της Γυναικείας και Νεανικής Επιχειρηματικότητας . Στην περίπτωση της πρώτης δράσης, στο πλαίσιο της οποίας ενισχύθηκε η εκκίνηση επιχειρηματικής δραστηριότητας γυναικών μέχρι 55 ετών, εγκρίθηκαν 96 προτάσεις από την Αττική, 39 από την Κεντρική Μακεδονία, 31 από την Κρήτη, 20 από Πελοπόννησο και 15 από Θεσσαλία και Δυτική Ελλάδα. 

Τέλος, για τη δράση ενίσχυσης επιχειρηματιών σχεδίων νέων, εγκρίθηκαν συνολικά 371 προτάσεις, από τις οποίες 135 προτάσεις προέρχονται από Αττική, 44 από Κεντρική Μακεδονία, 33 από Κρήτη, 25 από Θεσσαλία, 20 από Πελοπόννησο και Ανατ. Μακεδονία Θράκη, ενώ ακολουθούν οι υπόλοιπες περιοχές με μικρότερο αριθμό προτάσεων.

Μάθετε Περισσότερα