Σε λειτουργία το ΕΔΕΤ2, το πρώτο ευρυζωνικό δίκτυο της χώρας

Το πρώτο ευρυζωνικό δίκτυο της Ελλάδας, το ΕΔΕΤ2, τέθηκε πρόσφατα σε λειτουργία και προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες Διαδικτύου νέας γενιάς στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα της χώρας, με υψηλές ταχύτητες έως και 2,5 Gigabits/sec.

Συγκεκριμένα, πριν από λίγες ημέρες ενεργοποιήθηκε το Μητροπολιτικό Δίκτυο Αθηνών του ΕΔΕΤ2 στα 1 - 2,5 Gigabits/sec (Gbps), ενώ παράλληλα αναβαθμίστηκε και η σύνδεση του με το πανευρωπαϊκό ερευνητικό - εκπαιδευτικό Διαδίκτυο νέας γενιάς GEANT. Στο αμέσως προσεχές μέλλον θα τεθεί σε λειτουργία και το εκτός Αττικής πανελλαδικό δίκτυο σε ταχύτητες 1,2 Gbps, οπότε και θα ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του ΕΔΕΤ σε δίκτυο νέας γενιάς ΕΔΕΤ2.

Με το ΕΔΕΤ2 υλοποιείται η ενιαία ευρυζωνική πρόσβαση των τελικών χρηστών των ΑΕΙ, ΤΕΙ & Ερευνητικών Κέντρων της χώρας μέσα από τα τοπικά δίκτυα των ιδρυμάτων τους (ταχύτητας 10 - 100 Mbps) με ευρυζωνική πρόσβαση (1 - 2,5 Gbps) στο εθνικό δίκτυο κορμού (2,5 - 5 Gbps), καθώς και στο διεθνές ερευνητικό δίκτυο νέας γενιάς GTRN - Global Terabit Research Networking - (1,2 Gbps) μέσω του πανευρωπαϊκού δικτύου GEANT.

Η αναβάθμισή του ΕΔΕΤ (Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας) σε οπτικό δίκτυο νέας γενιάς τεχνολογίας Πολυπλεξίας Μήκους Κύματος (Wavelength Division Multiplexing - WDM), το ΕΔΕΤ2, πραγματοποιείται παράλληλα με την αναβάθμιση του πανευρωπαϊκού ερευνητικού δικτύου GEANT και των αντίστοιχων δικτύων της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας κ.λπ.

Το δίκτυο νέας γενιάς του ΕΔΕΤ έγινε πράξη με την υλοποίηση του Μητροπολιτικού Δικτύου WDM της Αθήνας, που περιλαμβάνει σύνδεση των 3 κεντρικών κόμβων σε ταχύτητα 2,5 Gbps. Με αυτούς τους κόμβους έχουν ήδη συνδεθεί 10 από τους 14 φορείς του Εθνικού Δικτύου Έρευνας Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) στην Αττική, ενώ οι υπόλοιποι 4 πρόκειται να συνδεθούν άμεσα.

Συγκεκριμένα, συνδέθηκαν το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο Πειραιά, τα ΤΕΙ Αθηνών, το Πάντειο Πανεπιστήμιο, τα ΤΕΙ Πειραιά, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί επέκταση του έργου και εκτός Αττικής, ώστε να καλυφθούν και οι 68 φορείς του ΕΔΕΤ στην Ελλάδα, μέσω της δημιουργίας Πανελληνίου Δικτύου Ευρείας Περιοχής WDM Υψηλών Ταχυτήτων. To ΕΔΕΤ2 φιλοδοξεί να αποτελέσει την υπερταχεία 'Ελληνική Λεωφόρο της Πληροφορίας' για την έρευνα και την εκπαίδευση.

Σημειώνεται ότι το ΕΔΕΤ2 υλοποιείται με συγχρηματοδότηση του επιχειρησιακού προγράμματος 'Κοινωνία της Πληροφορίας' (Αξονας 3 'Ανάπτυξη & Απασχόληση στην Ψηφιακή Οικονομία', Μέτρο 3.3 'Έρευνα & Τεχνολογική Ανάπτυξη για την Κοινωνία της Πληροφορίας') και κοινοτικών ανταγωνιστικών προγραμμάτων στο πλαίσιο της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής του eEurope2000 και eEurope2005 για τα ερευνητικά - εκπαιδευτικά δίκτυα.