Προκήρυξη βραβείων ΕΒΕΑ για φοιτητές και μαθητές

30.11.2001

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (EBEA) προκήρυξε Πανελλήνιο Διαγωνισμό για φοιτητές , για συγγραφή εργασίας με θέμα: 'Η περιβαλλοντολογική προστασία φρένο ή μοχλός ανάπτυξης: Σύγχρονη πρόκληση για τις επιχειρήσεις' . Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι προπτυχιακοί φοιτητές και σπουδαστές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των κλάδων. 

Κάθε εργασία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 20 δακτυλογραφημένες σελίδες Α4 (συμπεριλαμβανομένης και της σχετικής βιβλιογραφίας) και θα πρέπει να υποβληθεί σε τρία αντίγραφα. Επιθυμητή θα ήταν η κατάθεση της εργασίας και σε δισκέτα με τύπο αρχείου MS-WORD.

Οι εργασίες θα πρέπει να συνοδεύονται από σύντομο βιογραφικό σημείωμα, από αποδεικτικό της φοιτητικής ιδιότητας του ενδιαφερομένου και θα πρέπει να υποβληθούν, κατά προτίμηση και σε δισκέτα, μέχρι και την 1η Μαρτίου 2002 στο ΕΒΕΑ. Θα απονεμηθούν τρία χρηματικά Βραβεία: 1ο Βραβείο 500.000 δρχ., 2ο Βραβείο 300.000 δρχ., 3ο Βραβείο 200.000 δρχ.

Επίσης, το ΕΒΕΑ προκηρυξε Διαγωνισμό για μαθητές της Β΄ & Γ΄ τάξης των Λυκείων Αττικής , στη θεματική ενότητα: 'Είναι δυνατή σήμερα η συνύπαρξη οικονομικής ανάπτυξης και περιβαλλοντικής προστασίας;' (ανάλυση του θέματος θα δοθεί στους μαθητές την ημέρα του διαγωνισμού). 

Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές, μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους μέχρι και την 1η Μαρτίου 2002 , στο ΕΒΕΑ ή στα σχολεία τους. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα 'ΕΡΜΗΣ' του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, (Ακαδημίας 7, 6ος όροφος), στις 10 Μαρτίου 2002, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 π.μ. Θα απονεμηθούν πέντε χρηματικά Βραβεία: ένα των 300.000 δρχ., δύο των 200.000 δρχ., δύο των 100.000 δρχ. 

Η απονομή των βραβείων και για τους δύο διαγωνισμούς θα γίνει σε επίσημη τελετή, τον Ιούνιο του 2002. 

Πληροφορίες:
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών 
Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, 3ος όροφος, 
υπεύθυνη κα Β.Κοτσινονού, 
τηλ.: 010 3622158, 3382176, fax: 010 3612218