Εκδήλωση ΓΓΕΤ για το νέο κοινοτικό πρόγραμμα πλαίσιο Ε&ΤΑ (Αθήνα, 18/06/01)

31.05.2001

Mια ιδιαίτερα σημαντική εκδήλωση για την ελληνική ερευνητική και  επιχειρηματική κοινότητα διοργανώνεται από τη Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, τη Δευτέρα 18 Ιουνίου 2001 (17.30-21.00) στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (αίθουσα Royal). Θέμα της το νέο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ερευνα & Τεχνολογική Ανάπτυξη (Ε&ΤΑ) της Ευρωπαίκής Ενωσης 20022006 και το Πρόγραμμα Πλαίσιο Ερευνας και Κατάρτισης της ΕΥΡΑΤΟΜ 2002-206. 

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ανταλλαγή απόψεων για τη διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων στο νέο πολυετές Πρόγραμμα Πλαίσιο Ε&ΤΑ.  Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Ν. Χριστοδουλάκης, ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας της Ευρωπαϊκής Ενωσης κ. Α. Μητσός και οι ευρωβουλευτές Εryl McNally και Μ. Ζορμπα. 

Σημεώνεται ότι σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη, ο Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Α. Μητσός, παρουσίασε στο ΑΠΘ τη φιλοσοφία, τους άξονες και τις δράσεις του νέου Προγράμματος  Πλαισίου Ε&ΤΑ. 

Πληροφορίες 
ΓΓΕΤ, κα Α. Λύκου, Β. Τριδήμα
τηλ.: 01 7711205, 7713215
e-mail: areti@gsrt.gr, vana@gsrt.gr