Ημέρες Καινοτομίας από το ΕΚΤ και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές εκπαιδεύονται και διαγωνίζονται για την αντιμετώπιση πραγματικών προκλήσεων για την υγεία του πληθυσμού της Ευρώπης.

Για τρίτη χρονιά το ΕΚΤ, ως κόμβος του EIT Health για την Ελλάδα, με την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ειδικότερα του τμήματος Οικονομικών Επιστημών και του τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, διοργανώνουν τις Ημέρες Καινοτομίας 2020. Ομάδες φοιτητών εκπαιδεύονται στην ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών στον τομέα της υγείας και στη συνέχεια διαγωνίζονται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Από τις 4 έως τις 6 Νοεμβρίου 2020, οι Έλληνες φοιτητές θα σχηματίσουν ομάδες, θα μελετήσουν και θα διαγωνιστούν με την καθοδήγηση πανεπιστημιακών καθηγητών και ειδικών συμβούλων.Το idays διοργανώνεται από το ΕΚΤ ως EITHEALTH HUB για την Ελλάδα, με την στήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ειδικότερα του τμήματος Οικονομικών Επιστημών και του τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική.

Συγκεκριμένα, η διαδικασία υλοποιείται σε τέσσερα βήματα:

1. Οι φοιτητές εγγράφονται στις σχετικές πλατφόρμες με την καθοδήγηση των καθηγητών τους.

2. Δημιουργούν ομάδες, επιλέγουν προκλήσεις και μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό που τους παρέχεται online.

3. Συνεργάζονται στενά με καθηγητές και ειδικούς συμβούλους για να φέρουν εις πέρας την πρόκληση που έχουν αναλάβει.

4. Οι ομάδες παρουσιάζουν τις ιδέες τους και διαγωνίζονται μεταξύ τους.

Οι Ημέρες Καινοτομίας (i-Days) προωθούν την καινοτομία στην υγεία, μέσω της ενεργούς συμμετοχής και εκπαίδευσης φοιτητών από ακαδημαϊκά ιδρύματα σε όλη την Ευρώπη. Από τις 25 Σεπτεμβρίου έως και τις 25 Νοεμβρίου συνεργάτες από 6 EIT Health Co-Location Centers και 13 RIS Hubs, θα φιλοξενήσουν τις δικές τους i-Days σε 34 τοποθεσίες σε όλη την Ευρώπη, διαδικτυακά ή /και με φυσική παρουσία.

Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές που συμμετέχουν στις Ημέρες Καινοτομίας, μέσω του Πανεπιστημίου τους (του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην Ελλάδα), λαμβάνουν μια εισαγωγή στα πρακτικά εργαλεία καινοτομίας (Design Thinking κ.α.) και εργάζονται σε πολυεπιστημονικές ομάδες για να αντιμετωπίσουν πραγματικές προκλήσεις για την υγεία που έχουν τεθεί από το EIT Health σε τοπικούς οργανισμούς (όπως πανεπιστήμια και μονάδες υγείας) και ιδιωτικές εταιρείες. Ειδικά στην Ελλάδα, οι φοιτητές θα εργαστούν στα παρακάτω πεδία:

  • Ψυχική υγεία
  • Υγεία στον χώρο εργασίας (EIT Health Focus Area)
  • Μετασχηματισμός Υγείας (EIT Health Focus Area)
  • Αλλαγή συμπεριφοράς για υγεία και ποιότητα ζωής (EIT Health Focus Area)
  • Διατροφή και παχυσαρκία
  • Υγεία και Περιβάλλον (Δυνατότητα συνεργασίας με το EIT Climate KIC)
  • Αξιοποίηση της δύναμης των δεδομένων του πραγματικού κόσμου (EIT Health Focus Area)
  • Διαχείριση μολυσματικών ασθενειών σε όλη την Ευρώπη

Εμπνευσμένοι ομιλητές και ειδικοί σύμβουλοι θα εισαγάγουν τους μαθητές σε πρακτικά εργαλεία για την καινοτομία, στο Design Thinking και στην παρουσίαση των ιδεών τους (Idea pitching).

Την τελευταία μέρα, οι ομάδες των φοιτητών θα παρουσιάσουν τις ιδέες τους και θα κριθούν από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι θα χρησιμοποιήσουν τυποποιημένα κριτήρια βαθμολόγησης για την απονομή βραβείων στις καλύτερες ομάδες. Οι νικήτριες ομάδες των τοπικών i-Days θα προσκληθούν έπειτα στον πανευρωπαϊκό τελικό, όπου θα συναντηθούν με φοιτητές από άλλα πανεπιστήμια. Οι ομάδες που θα κερδίσουν θα λάβουν πόρους για να αναπτύξουν τις ιδέες τους, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες φοιτητές θα γίνουν μέλη του δικτύου αποφοίτων του EIT Health, αποκτώντας πρόσβαση σε νέες ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Σημειώνεται ότι η γλώσσα εργασίας της πρωτοβουλίας είναι τα αγγλικά.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο ΕΚΤ, στους Γιώργο Μέγα, Βαρβάρα Βασιλάκη και Άγγελο Αγγελίδη.                                    

Μάθετε Περισσότερα