Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας: 20 χρόνια προσφοράς στην Έρευνα και την Εκπαίδευση

Μέσα από 60 παρουσιάσεις 53 ομιλητών, παρουσιάστηκαν οι πρόσφατες εξελίξεις στον χώρο των ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών στον χώρο της εκπαίδευσης και της έρευνας, ενώ ανακοινώθηκε και η ένταξη νέων ψηφιακών δράσεων στον τομέα της υγείας.

Η ψηφιακή καινοτομία που έχει κατακτηθεί την τελευταία 20ετία στην Έρευνα και την Εκπαίδευση με αρωγό το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), αλλά και η ανάγκη για νέες επενδύσεις σε σύγχρονες ηλεκτρονικές υποδομές και υπηρεσίες, ήταν τα βασικά μηνύματα του Συμποσίου Ψηφιακής Τεχνολογίας «20 χρόνια ΕΔΕΤ» που διοργανώθηκε στις 5 & 6 Νοεμβρίου 2018 στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Μέσα από εξήντα παρουσιάσεις, πενήντα τριών ομιλητών από όλη την Ελλάδα και ανοικτές συζητήσεις, παρουσιάστηκαν οι πρόσφατες εξελίξεις στον χώρο των ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών, αναδείχθηκαν βέλτιστες πρακτικές, και έγιναν προτάσεις με επίκεντρο τις ανάγκες των φοιτητών, ερευνητών, ακαδημαϊκών, στελεχών της δημόσιας διοίκησης, και του πολίτη.

Ειδικότερα, συζητήθηκαν θέματα όπως:

  • ο εκσυγχρονισμός των δικτυακών υποδομών σε 56 ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα μέσω του εθνικού έργου ΗΦΑΙΣΤΟΣ,
  • η διαμόρφωση ενός νέου απλοποιημένου τρόπου πρόσβασης σε δικτυακούς, υπολογιστικούς και αποθηκευτικούς πόρους για κάθε χρήστη, με αυτοματοποιημένες, διαφανείς και ασφαλείς διαδικασίες,
  • η διεύρυνση των ψηφιακών υπηρεσιών στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης,
  • η βέλτιστη αξιοποίηση της εθνικής υπερυπολογιστικής υποδομής ARIS, και των αντίστοιχων ευρωπαϊκών υποδομών,
  • το εθνικό πλαίσιο διαλειτουργικότητας Υγείας και οι υπολογιστικές υπηρεσίες ΕΔΕΤ.

Στο συμπόσιο συμμετείχαν τριακόσιοι εκπρόσωποι της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, στελέχη δημόσιων οργανισμών και παρόχων ηλεκτρονικών υποδομών και απηύθηναν χαιρετισμό ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κ. Γαβρόγλου και η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας Μ. Κυπριανίδου.

Στην ομιλία του ο Κ. Γαβρόγλου αναφέρθηκε στην καθιέρωση των ψηφιακών πτυχίων (Diploma Registry), με πιλοτική εφαρμογή σε 5 πανεπιστήμια εντός του 2019, αλλά και στο έργο που έχει συνολικά επιτελεστεί μέχρι σήμερα στο πεδίο των ηλεκτρονικών υποδομών για την υποστήριξη της εκπαίδευσης και ειδικότερα τις σημαντικές ψηφιακές υπηρεσίες του ΕΔΕΤ στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης.

Επίσης, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, προωθούνται στρατηγικά έργα όπως: α) Διασύνδεση όλων των δημόσιων νοσοκομείων με το ερευνητικό δίκτυο ΕΔΕΤ, για την ταχεία και απρόσκοπτη πρόσβαση στο Διαδίκτυο, την ενίσχυση της ιατρικής έρευνας, και την δημιουργία εθνικών υποδομών ιατρικών δεδομένων, όπως το εθνικό αποθετήριο απεικονιστικών εξετάσεων (HARMONI), β) Αναβάθμιση και ολοκλήρωση του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοσίας για την ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση της αιμοδοσίας και των εθελοντών αιμοδοτών.

Το ΕΔΕΤ είναι ο εθνικός πάροχος υποδομών και υπηρεσιών δικτύου (networking), υπολογιστικού νέφους (cloud computing) και πληροφορικής (IT). Εξυπηρετεί σε καθημερινή βάση εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες στους στρατηγικούς τομείς της Έρευνας, της Εκπαίδευσης, της Υγείας και του Πολιτισμού. Το ΕΔΕΤ ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας.

Εταιρικό Βίντεο ΕΔΕΤ: Νέες Διαστάσεις στην Εκπαίδευση, Έρευνα, Υγεία και Πολιτισμό

Το ΕΔΕΤ προσφέρει στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα ένα ολοκληρωμένο τεχνολογικό περιβάλλον για την ανάπτυξη επιστημονικής έρευνας. Σε αυτό ενσωματώνονται και συνδυάζονται προηγμένες δικτυακές και υπολογιστικές υποδομές και υπηρεσίες που εξασφαλίζουν στους ερευνητές καινοτόμες τεχνικές και δυνατότητες για την έρευνα που διεξάγουν. Η ασφαλής δικτύωση σε υπερ-υψηλές ταχύτητες, η διάθεση υπολογιστικών και αποθηκευτικών πόρων και οι υπηρεσίες διαχείρισης μεγάλων δεδομένων (big data) είναι μερικές από τις λύσεις που προσφέρει το ΕΔΕΤ στον τομέα της έρευνας.

Επίσης, το ΕΔΕΤ εκσυγχρονίζει τις εκπαιδευτικές δομές και εισάγει νέες, εξελιγμένες μεθόδους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Προσφέρει σύγχρονες ηλεκτρονικές υποδομές και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την εμπειρία των φοιτητών, των μελών ΔΕΠ και του Διοικητικού προσωπικού όλων των Πανεπιστημίων, ΑΤΕΙ και άλλων Σχολών της Χώρας. Το ΕΔΕΤ με την πολυετή εμπειρία που διαθέτει προσφέρει σύγχρονες λύσεις για τη διδασκαλία, την εκπαίδευση και την πρακτική άσκηση, καθώς και για την οργάνωση διαδικασιών στους εκπαιδευτικούς φορείς με τους οποίους συνεργάζεται.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας