Η Ελλάδα πλήρες μέλος της ευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής βιοδεδομένων ΕLIXIR

Ο ελληνικός κόμβος του ELIXIR παρέχει ήδη μια σειρά υπολογιστικών εργαλείων και βάσεων δεδομένων και αναπτύσσει μια σημαντική υπολογιστική υποδομή για την ελληνική βιοεπιστημονική κοινότητα.

Η Ελλάδα έγινε πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Υποδομής βιοδεδομένων "Life-Science Infrastructure for Biological Information - ELIXIR" (ELIXIR Consortium Agreement), της πανευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής που στηρίζει τη φύλαξη, την ανάλυση και τη διαχείριση των τεράστιου όγκου δεδομένων που παράγονται διεθνώς από τις βιοεπιστήμες. Πρόκειται για μια κατανεμημένη (distributed) υποδομή που συνδέει βάσεις δεδομένων, υπολογιστικά εργαλεία, εκπαιδευτικό υλικό βιοπληροφορικής και υπολογιστικό/αποθηκευτικό δυναμικό.

Στόχος του ELIXIR είναι ο συντονισμός αυτών των πόρων, ώστε να διευκολύνεται η εύρεση, η ανάλυση και ο διαμοιρασμός δεδομένων, καθώς και η διεθνής ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών στις βιοεπιστήμες, τομέας που αποτελεί πλέον τη βάση για την ανάπτυξη της βιολογικής και βιοϊατρικής έρευνας, της βιοτεχνολογίας, και της καινοτομίας στις Επιστήμες της Ζωής.

Η Ελλάδα συμμετείχε στο ELIXIR από τα πρώτα του βήματα ως Παρατηρητής. Μετά την υπογραφή του ELIXIR Consortium Agreement στις 12 Σεπτεμβρίου 2018, γίνεται πλέον πλήρες μέλος, με δικαίωμα συμμετοχής σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα του ELIXIR. Όπως δήλωσε ο ΑναπληρωτήςΥπουργός Έρευνας και Καινοτομίας Κώστας Φωτάκης «Η λειτουργία μιας εύρωστης παν-ευρωπαϊκής υποδομής για τα δεδομένα στις βιοεπιστήμες είναι απολύτως απαραίτητη για να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες της σύγχρονης Βιολογίας. Προσδοκούμε να μοιραστούμε την εμπειρία μας με τους εταίρους μας στο ELIXIR και να εμβαθύνουμε τη συνεργασία μας με την Ευρωπαϊκή ερευνητική κοινότητα».

Το ELIXIR αριθμεί σήμερα 22 μέλη και έναν Παρατηρητή (Κύπρος), με τη συμμετοχή περισσότερων από 180 οργανισμών, και είναι πλέον η μεγαλύτερη Ερευνητική Υποδομή ESFRI, όσον αφορά τον αριθμό μελών.

Το ELIXIR περιλαμβάνει:

α) Τον Κεντρικό Κόμβο (ELIXIR Hub) o οποίος είναι εγκατεστημένος στο Wellcome Genome Campus (Hinxton, Ηνωμένο Βασίλειο) και έχει ως αποστολή τον συντονισμό των δραστηριοτήτων του ELIXIR σε επιστημονικό, τεχνικό και διοικητικό επίπεδο, και την παροχή υπηρεσιών κορμού (core services) .

β) Τους περιφερειακούς/εθνικούς κόμβους (ELIXIR Nodes) στις χώρες-μέλη του ELIXIR. Οι εθνικοί κόμβοι αναλαμβάνουν την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων σε εθνικό επίπεδο.

Η ανάπτυξη του ELIXIR-GR, Εθνικού Κόμβου του ELIXIR-EUROPE, υποστηρίζεται για περίοδο τριών ετών από το έργο με τίτλο «Η Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για Διαχείριση και Ανάλυση Δεδομένων στις Βιοεπιστήμες», με Συντονιστή το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ».

Το ELIXIR-GR υποστηρίζει την έρευνα στις επιστήμες της ζωής και την εφαρμογή τους στην ιατρική, τις βιοεπιστήμες και την κοινωνία, προσφέροντας παράλληλα έναν κατάλογο εργαλείων, υπηρεσιών και αναφορών για μέτρηση επίδοσης, εξασφαλίζοντας βέλτιστες πρακτικές, βιωσιμότητα και διαλειτουργικότητα με άλλες υποδομές βιολογικών και ιατρικών επιστημών.

Ο ελληνικός κόμβος του ELIXIR απαρτίζεται από 16 Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα και το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας ΕΔΕΤ ΑΕ, συντονίζεται από το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμιγκ", και υποστηρίζεται για τα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας του από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Το ELIXIR-GREECE, χάρη στη συνεργασία των συμμετεχόντων φορέων, παρέχει ήδη μια σειρά υπολογιστικών εργαλείων και βάσεων δεδομένων και αναπτύσσει μια σημαντική υπολογιστική υποδομή για την ελληνική βιοεπιστημονική κοινότητα.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΓΓΕΤ, ELIXIR