Παρουσίαση της πρωτοβουλίας "Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας" στις Βρυξέλλες

Στην εκδήλωση, στην οποία συμμετείχαν Έλληνες που ζουν και εργάζονται στο Βέλγιο, αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος μεταξύ των ομιλητών για θέματα όπως η δικτύωση φορέων και προσώπων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ένθερμη ήταν η υποδοχή επιφύλαξαν οι Έλληνες των Βρυξελλών σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2018 στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βέλγιο με κεντρικό θέμα την παρουσίαση της πρωτοβουλίας "Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας" (www.knowledgebridges.gr), η οποία εστιάζει στη διασύνδεση και τη λειτουργική δικτύωση των Ελλήνων, είτε έχουν φύγει για το εξωτερικό είτε παραμένουν στην Ελλάδα. Διοργανωτές της εκδήλωσης, ήταν η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βέλγιο, η Ελληνική Κοινότητα Βρυξελλών, o Σύλλογος Ελλήνων Υπαλλήλων Διεθνών Οργανισμών, η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).

Περισσότεροι από εβδομήντα Έλληνες με διαφορετικό υπόβαθρο (παλιοί και νέοι μετανάστες καθώς και στελέχη των ευρωπαϊκών θεσμών) είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα την πρωτοβουλία και να συνομιλήσουν με τον Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης Λόη Λαμπριανίδη και τη Διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης Εύη Σαχίνη.  Την πρωτοβουλία "Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας" καλωσόρισε στις Βρυξέλλες η Πρέσβυς της Ελλάδας στο Βέλγιο Ελευθερία Γαλαθιανάκη.

Δεδομένου ότι η πρωτοβουλία αφορά σε σημαντικό βαθμό ανθρώπους που έφυγαν από την Ελλάδα με σκοπό να επιτύχουν σημαντικούς επαγγελματικούς στόχους, μεταξύ των οποίων η σταδιοδρομία σε ευρωπαϊκά όργανα, οι Βρυξέλλες αποτέλεσαν από τους βασικότερους σταθμούς στο πλαίσιο των συναντήσεων που συμμετέχουν οι "Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας" στο εξωτερικό. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος μεταξύ των ομιλητών για θέματα όπως η δικτύωση φορέων και προσώπων που εμπλέκονται στην πρωτοβουλία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς επίσης και ο συντονισμός των δράσεων τους. Επίσης, αναλύθηκε η σημασία της συνεργασίας και της δικτύωσης των Ελλήνων του εξωτερικού με την Ελλάδα καθώς και τα αμοιβαία οφέλη που μπορούν να προκύψουν από αυτήν.

Ο Λ. Λαμπριανίδης ανέλυσε την αξία του ανθρώπινου κεφαλαίου της Ελλάδας, αναδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο την αναγκαιότητα ύπαρξης μιας πρωτοβουλίας που θα δικτυώνει τους Έλληνες σε όλο τον κόσμο. Στη συνέχεια τον λόγο πήρε η Ε. Σαχίνη η οποία παρουσίασε την πορεία υλοποίησης της πρωτοβουλίας και έθεσε τους στόχους για το επόμενο διάστημα. Τόνισε συγκεκριμένα ότι για να επιτευχθεί ο στόχος και το όραμα της πρωτοβουλίας χρειάζεται μια δυναμική η οποία θα γίνει ουσιαστική μόνο αν κινητοποιηθεί το ανθρώπινο δυναμικό της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων Λ. Λαμπριανίδης παρουσίασε την πρωτοβουλία "Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας" στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε εκδήλωση που οργανώθηκε από την Ευρωομάδα της Αριστεράς με θέμα "From Brain Drain to Brain Gain" στις 31 Ιανουαρίου 2018. Όπως διαπιστώθηκε κατά την εκδήλωση αυτή, η διαρροή εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού από τις ευρωπαϊκές χώρες του Νότου, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός, γεγονός που τονίστηκε και από την πορτογαλική πλευρά η οποία παρουσίασε αντίστοιχες πολιτικές.

Στο πλαίσιο άτυπων συναντήσεων με άλλους ευρωβουλευτές συζητήθηκε η ύπαρξη μιας κοινής γραμμής αντιμετώπισης στο θέμα της διαρροής εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού στις χώρες του Νότου ενώ τέθηκε επί τάπητος και το θέμα των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κινητικότητα και κατά πόσο επωφελούνται οι χώρες του ευρωπαϊκού Βορρά σε σχέση με τις χώρες του Νότου.

"Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας" για τη δικτύωση των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο
Η πρωτοβουλία "Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας", η οποία υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των γνώσεων και των εμπειριών των Ελλήνων των εξωτερικού και στη διασύνδεσή τους με τη χώρα. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι, με ρεαλιστική και ευρηματική ματιά, να φέρει κοντά το αδιαμφισβήτητα υψηλής ποιότητας ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας και να δημιουργήσει δεσμούς συνεργασίας ανάμεσα σε όσους το συναποτελούν. Μέσω της δικτύωσης των Ελλήνων, ενισχύεται η αναπτυξιακή προοπτική της χώρας, διασφαλίζοντας ότι  οι Έλληνες που συμμετέχουν γίνονται μέρος μιας κοινής προσπάθειας.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας "Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας" υλοποιείται η πλατφόρμα www.knowledgebridges.gr, η οποία στηρίζεται σε τρεις άξονες: 1) τη δικτύωση και τη συνεπακόλουθη επίτευξη συνεργασιών μέσω της δημιουργίας ενός δικτύου Ελλήνων επιστημόνων, επαγγελματιών και επιχειρηματιών, 2) την ενημέρωση για χρηματοδοτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα και 3) τη χαρτογράφηση των Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό.