Βραβείο "Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Περιφέρειας" για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Η "Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια" (ΕΕΠ) αποτελεί εγχείρημα που αναδεικνύει και βραβεύει τρεις περιφέρειες της ΕΕ με εξαιρετικές και καινοτόμες επιχειρηματικές στρατηγικές, ανεξαρτήτως του μεγέθους, της οικονομικής ευρωστίας και των ικανοτήτων τους.

Σημαντική ευρωπαϊκή διάκριση απέσπασε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς πρόσφατα βραβεύτηκε ως «Επιχειρηματική Περιφέρεια της Ευρώπης», σε αναγνώριση του έργου που επιτελεί και των προσπαθειών που καταβάλει για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.  Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο οι περιφέρειες με το πιο αξιόπιστο και υποσχόμενο επιχειρηματικό όραμα βραβεύονται ως Ευρωπαϊκές Επιχειρηματικές Περιφέρειες (ΕΕΠ) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ). Φέτος, εκτός από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Ιλ-ντε-Φρανς και η Βόρεια και Δυτική Περιφέρεια της Ιρλανδίας έπεισαν, επίσης, την κριτική επιτροπή ΕΕΠ με τις εξαιρετικές τους στρατηγικές και την προσήλωσή τους στην τόνωση της επιχειρηματικότητας στις επικράτειές τους.

Το επιχειρηματικό σχέδιο των Περιφερειών αξιολογήθηκε από ειδική Εξεταστική Επιτροπή, αποτελούμενη από αντιπρόσωπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Επιτροπής των Περιφερειών, καθώς και από εκπροσώπους λοιπών ενδιαφερομένων μερών - φορέων.

Το βραβείο της Επιχειρηματικής Περιφέρειας της Ευρώπης απονεμήθηκε, στις 12 Ιουλίου, στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα, στην αίθουσα του Ευρωκοινοβουλίου, στις Βρυξέλλες, παρουσία Ευρωβουλευτών, Περιφερειαρχών και Δημάρχων από όλη την Ευρώπη.

Ο Απ. Τζιτζικώστας ανέλυσε το σχέδιο της Περιφέρειας για την πραγματική οικονομία και την επιχειρηματικότητα: «Είναι ένα σχέδιο που δημιουργήσαμε από κάτω προς τα πάνω, με τη συμμετοχή της Κοινωνίας των Πολιτών, με ουσιαστικό λόγο και ρόλο για τους τοπικούς φορείς, τους Δήμους, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, τα ερευνητικά κέντρα, τα επαγγελματικά και επιστημονικά επιμελητήρια, και φυσικά τις ίδιες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Κεντρική Μακεδονία. Είναι ένα σχέδιο εξωστρεφές και δυναμικό, ένα πρωτοποριακό εγχείρημα με συγκεκριμένους στρατηγικούς στόχους».

Παραλαμβάνοντας το βραβείο, ο Αλ. Τζιτζικώστας υπογράμμισε: «Κοιτάζουμε την επόμενη ημέρα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και σχεδιάζουμε για την επόμενη πενταετία, με όραμα για ένα βιώσιμο επιχειρηματικό και αναπτυξιακό μοντέλο, για τη Βόρεια Ελλάδα. Ένα μοντέλο βασισμένο στην έρευνα και την καινοτομία, με βασικούς πυλώνες τον τουρισμό, τον πρωτογενή τομέα, την εφοδιαστική αλυσίδα και τις νέες τεχνολογίες., με ενισχυμένους δεσμούς μεταξύ της βιομηχανίας, της έρευνας, της διακυβέρνησης και της κοινωνίας, με ανοιχτές προοπτικές επιτυχίας για όλους και φυσικά για τους νέους ανθρώπους, τους νέους επιστήμονες, τις νεοφυείς και καινοτόμες επιχειρήσεις. Στρατηγικός μας στόχος η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να είναι η πρώτη Περιφέρεια που θα βγει από την κρίση. Και ταυτόχρονα με την επίτευξη αυτού του στόχου να στείλουμε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη, σε όλες τις κεντρικές κυβερνήσεις της Ευρώπης το μήνυμα, ότι οι Περιφέρειες και οι Πόλεις είναι οι ατμομηχανές της ανάπτυξης του μέλλοντος κι ότι μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, πρέπει να έχουν κομβικό ρόλο τόσο στο σχεδιασμό, όσο και στην υλοποίηση των πολιτικών και των στρατηγικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Το βραβείο – σήμα της Επιχειρηματικής Περιφέρειας της Ευρώπης είναι ετήσιος θεσμός της Επιτροπής των Περιφερειών, που καθιερώθηκε το 2011 και αναδεικνύει κι επιβραβεύει τρεις ευρωπαϊκές Περιφέρειες, οι οποίες εφαρμόζουν εξαιρετικές και καινοτόμες στρατηγικές στον τομέα της επιχειρηματικότητας, ανεξαρτήτως του μεγέθους και της οικονομικής τους επιφάνειας. Στις τρεις Περιφέρειες με το πλέον αξιόπιστο, διορατικό και υποσχόμενο όραμα και σχεδιασμό απονέμεται για ένα συγκεκριμένο έτος το σήμα.

Η απονομή του βραβείου έχει πολλαπλά οφέλη για τις βραβευμένες Περιφέρειες. Αποδίδει την απαραίτητη πολιτική ώθηση για την ανάπτυξη ολοκληρωμένου επιχειρηματικού οράματος της Περιφέρειας και αποσκοπεί στην οικονομική ανάπτυξη, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη δημιουργία επιχειρηματικής δυναμικής μέσω:

-Της υλοποίησης συγκεκριμένων δράσεων για την εφαρμογή της Πρωτοβουλίας για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (Small Business Act - SBA) σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και επίτευξης των στόχων της στρατηγικής «ΕΥΡΩΠΗ 2020».

-Της καλής χρήσης των ευρωπαϊκών και λοιπών δημοσίων κονδυλίων που προσανατολίζονται στην ανάπτυξη επιχειρηματικής πολιτικής.

-Της ενδυνάμωσης της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και της δυνατότητας συνδιαμόρφωσης από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη των στρατηγικών για την εφαρμογή του SBA.

-Της εισαγωγής στην κουλτούρα του μεσο-μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και την υιοθέτηση μηχανισμών για την αξιολόγηση του αντίκτυπου των δράσεων.

-Της εμπέδωσης και της αναγνωρισιμότητας των περιφερειακών επιχειρησιακών πολιτικών.

-Της ενδυνάμωσης της διαπεριφερειακής συνεργασίας.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατέθεσε αίτηση υποψηφιότητας για την απονομή του σήματος της Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Περιφέρειας, υποβάλλοντας ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης, το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένα υλοποιήσιμα μέτρα, μεταξύ των οποίων:

1.Η στήριξη της επιχειρηματικότητας μέσω των οργανωτικών δομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Κεντρικό συντονιστικό ρόλο κατέχει η προσφάτως συσταθείσα Αυτοτελής Διεύθυνση Υποστήριξης της Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, ενώ άμεσα προωθείται η προτυποποίηση διαδικασιών επιχειρηματικότητας και η δημιουργία one stop shop εξυπηρέτησης των επιχειρηματιών.

2.Η ίδρυση εργαστηρίου εφαρμογών επιχειρηματικότητας.

3.Η δημιουργία πλατφόρμας χρηματοδότησης.

4.Η προώθηση/στήριξη της συμμετοχής καινοτόμων επιχειρήσεων σε διεθνείς εκθέσεις.

5.Η συνεργασία επιχειρήσεων της περιφέρειας με το CERN.

6.Η στήριξη start-ups και καινοτόμων επιχειρήσεων.

Η περιοχή της Μακεδονίας εξακολουθεί να βιώνει τον απόηχο της οικονομικής κρίσης που οδήγησε σε μείωση του ΑΕγχΠ κατά σχεδόν 30%. Με σύνθημα «Σκέψου έξυπνα - Δράσε γρήγορα», η στρατηγική αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών μέσω της ελάφρυνσης του διοικητικού φόρτου για τις ΜΜΕ, της αντιμετώπισης της έλλειψης χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ με τη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων μέσω πλατφόρμας στρατηγικής χρηματοδότησης, της καλλιέργειας της καινοτομίας και της στήριξης της συμμετοχής των επιχειρηματιών σε ενωσιακές δράσεις και συμπράξεις σε όλον τον κόσμο. Αυτό κρίθηκε καθοριστικής σημασίας για την κριτική επιτροπή ΕΕΠ, καθώς οι πόροι της περιφέρειας είναι περιορισμένοι και η κρίση απαιτεί μέτρα γρήγορης ανακούφισης.

Οι υπόλοιποι νικητές

Η στρατηγική της Περιφέρειας του Παρισιού αποσκοπεί στην πλήρη κεφαλαιοποίηση της ζωτικότητας, της πολυμορφίας και του επιχειρηματικού δυναμικού της περιφέρειας, προκειμένου η οικονομία της να καταστεί πιο ανταγωνιστική και καινοτόμος. Εστιάζοντας σε στρατηγικούς τομείς όπως η αεροναυπηγική, οι ΤΠΕ και η καινοτομία στην υγεία, η στρατηγική αξιοποιεί την πρόσφατα εγκριθείσα στρατηγική #Leader 2017-2020 με την οποία η περιφέρεια Ιλ-Ντε-Φρανς επιδιώκει να καταστεί η κορυφαία παγκοσμίως περιφέρεια για την καινοτομία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας έως το 2020 και πρωτοπόρος έξυπνη περιφέρεια που θα εκμεταλλεύεται πλήρως τις ευκαιρίες της ψηφιακής μετάβασης.

Η Βόρεια και Δυτική Περιφέρεια της Ιρλανδίας χαράσσει μια φιλόδοξη και ολοκληρωμένη στρατηγική που ανταποκρίνεται στην απειλή που συνιστά το Μπρέξιτ για την περιοχή, η οποία περιέχει 90% της μεθορίου, μήκους 500 χλμ., της Ιρλανδίας με τη Βόρεια Ιρλανδία. Το σχέδιο δράσης βασίζεται στις 10 αρχές της Small Business Act της ΕΕ, εντοπίζοντας τις ελάχιστες εναπομείνασες ελλείψεις και παραθέτοντας βήματα, στόχους και παραδοτέα αποτελέσματα για το έτος ΕΕΠ 2018. Περιλαμβάνει καινοτόμες δράσεις, όπως η αξιοποίηση του Εθνικού Πρωταθλήματος Άροσης- της μεγαλύτερης αγροτικής έκθεσης στην Ευρώπη - για την προώθηση της επιχειρηματικότητας στην ύπαιθρο, ή τη στόχευση των απόδημων Ιρλανδών μέσω εκστρατείας ευαισθητοποίησης στον περιφερειακό αερολιμένα.

«Μέσω του σήματος Επιχειρηματικής Περιφέρειας της Ευρώπης θέλουμε να δείξουμε ότι οι δήμοι και οι περιφέρειες μπορούν να έχουν πραγματικό αντίκτυπο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες τους. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι ΜΜΕ αποτελούν την κύρια πηγή απασχόλησης και ανάπτυξης. Επιπλέον, οι ΜΜΕ παραμένουν πιστές στην περιοχή τους. Στηρίζοντας τις ΜΜΕ μπορούμε να ενισχύσουμε τον οικονομικό και κοινωνικό ιστό των δήμων και των περιφερειών μας», ανέφερε ο Karl-Heinz Lambertz, νεοεκλεγείς Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας