Διαγωνισμός Καινοτομίας "Life Innovation" από την APIVITA και το Βιοεπιχειρείν

Ο Διαγωνισμός θα προσφέρει σε έναν τυχερό/η Υποτροφία στο πρωτοποριακό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «ΒΙΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ», το μοναδικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ελλάδα που συνδυάζει την εκπαίδευση των φοιτητών σε διακριτούς αλλά συμπληρωματικούς τομείς των βιοεπιστημών και επιχειρηματικών σπουδών για την προώθηση της επιχειρηματικότητας.

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Καινοτομίας (16-21 Απριλίου), η APIVITA., σε συνεργασία με το Πρωτοποριακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Βιοπειχειρείν" για την ανάπτυξη του πνεύματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας σε νέους επιστήμονες, προκήρυξε Διαγωνισμό Καινοτομίας με τίτλο "Life Innovation", με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων στις 5 Ιουλίου 2017.

Ο Διαγωνισμός θα προσφέρει σε έναν τυχερό/η Υποτροφία στο πρωτοποριακό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών "Βιοπειχειρείν", που έχει σχεδιαστεί από το Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Οι θεματικές ενότητες του Διαγωνισμού είναι οι εξής τρεις:

  • Καινοτόμο Καλλυντικό Προϊόν
  • Καινοτόμο Διατροφικό Προϊόν
  • Καινοτόμο Συμπλήρωμα Διατροφής

Στον Διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής: Πτυχιούχοι Σχολών Επιστημών Υγείας, Θετικών Επιστημών, Γεωπονικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών και άλλων Τμημάτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το ΔΟΑΤΑΠ.

Συγκεκριμένα, τα βραβεία του νικητή του Διαγωνισμού περιλαμβάνουν Υποτροφία Μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο "Βιοεπιχειρείν", αξίας έξι χιλιάδων (6.000) Ευρώ που χορηγείται κατά 50% από το Βιοεπιχειρείν και 50% από την APIVITA και δυνατότητα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας στο βιοκλιματικό εργοστάσιο της APIVITA. 

Καταληκτική ημερομηνία για υποβολή προτάσεων είναι στις 5 Ιουλίου 2017. Οι συνολικά έξι (6) καλύτερες προτάσεις από όλες τις Θεματικές Ενότητες, θα ανακοινωθούν στις 15 Ιουλίου και θα προκριθούν στη Β’ Φάση του Διαγωνισμού, από την οποία θα ξεχωρίσουν οι 3 καλύτερες προτάσεις για την Γ' και τελευταία Φάση του Διαγωνισμού. 

Οι αναλυτικοί όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό είναι διαθέσιμοι εδώ. Για την κατάθεση της πρότασης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στον σχετικό σύνδεσμο.

Το "Βιοπειχειρείν" είναι το μοναδικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ελλάδα που συνδυάζει την εκπαίδευση των φοιτητών σε διακριτούς αλλά συμπληρωματικούς τομείς των βιοεπιστημών και επιχειρηματικών σπουδών για την προώθηση της επιχειρηματικότητας. To πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα που αφορούν στην εξοικείωση των φοιτητών σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας, δίνοντας έμφαση σε επιχειρηματικές εφαρμογές στους τομείς φαρμάκων και υγείας, τροφίμων και διατροφής, περιβαλλοντικής βιοτεχνολογίας και βιοχημικής και μοριακής διαγνωστικής. Στόχος του προγράμματος είναι όσοι το ολοκληρώνουν να έχουν αποκτήσει τα απαραίτητα εφόδια για μία επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία στον κόσμο των επιχειρήσεων, με έμφαση στη μεταφορά και εφαρμογή της καινοτομίας σε προϊόντα και υπηρεσίες.

Για την APIVITA, η έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων διατηρεί μια ιστορία σαράντα ετών. Από το 1979 που οι ιδρυτές της εταιρείας παρασκεύασαν φυσικά καλλυντικά συνδυάζοντας εκχυλίσματα βοτάνων και μελισσοκομικά προϊόντα, μέχρι σήμερα που το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρείας διεξάγει εκτεταμένη έρευνα σε συνεργασία με την παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα, η Καινοτομία βρίσκεται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από APIVITA, ΒΙΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ