Ημερίδα για τα 20 χρόνια του προγράμματος Marie Skłodowska Curie Actions και τη συμβολή του στη σταδιοδρομία και κινητικότητα των ερευνητών

Οι δράσεις Marie Sklodowska-Curie, με προϋπολογισμό περίπου 6 δισ. ευρώ (2014-2020), υποστηρίζουν την κινητικότητα των ερευνητών εντός και εκτός Ευρώπης, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την προσέλκυση ή τον επαναπατρισμό των καλύτερων ερευνητών από άλλες χώρες στην Ευρώπη.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020 (Horizon 2020), διοργανώνει Ημερίδα για τα 20 χρόνια του ευρωπαϊκού προγράμματος Marie Skłodowska Curie Actions (MSCA) και τη συμβολή του στη σταδιοδρομία και κινητικότητα των ερευνητών. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14 Μαρτίου (09.30-14.30), στην Αθήνα (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας, Bασ. Κωνσταντίνου 48) και διοργανώνεται σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, και με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού).

Στην εκδήλωση, η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαρία Τσιβερτάρα  (Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού Ευρωπαϊκού) θα παρουσιάσει τη συμβολή του προγράμματος MSCA στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας και τις αναμενόμενες προκηρύξεις. Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), Ομότιμος Καθηγητής Κυριάκος Αθανασίου, θα παρουσιάσει τις Εθνικές Δράσεις του ΙΚΥ στην προαγωγή της έρευνας μέσω των προγραμμάτων υποτροφιών.

Επιτυχημένοι υποψήφιοι του προγράμματος MSCA θα παρουσιάσουν τη συμβολή του προγράμματος στη σταδιοδρομία & κινητικότητα  των ερευνητών και χρήσιμες συμβουλές για την προετοιμασία και την υποβολή ανταγωνιστικών προτάσεων. Επίσης, θα παρουσιαστούν οι υπηρεσίες του ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα MSCA, καθώς και απαιτήσεις του Ορίζοντα 2020 για την Ανοικτή Πρόσβαση στις επιστημονικές δημοσιεύσεις και τα ερευνητικά αποτελέσματα.

Στην εκδήλωση θα απευθύνουν χαιρετισμό η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας Δρ Μ. Κυπριανίδου και η Διευθύντρια του ΕΚΤ, Δρ Ε. Σαχίνη.

Οι Δράσεις Marie Sklodowska-Curie, με προϋπολογισμό περίπου 6 δισ. ευρώ (2014-2020), υποστηρίζουν την κινητικότητα των ερευνητών εντός και εκτός Ευρώπης, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την προσέλκυση ή τον επαναπατρισμό των καλύτερων ερευνητών από άλλες χώρες στην Ευρώπη. Η έρευνα μπορεί να διεξαχθεί σε οποιονδήποτε τομέα της επιστήμης ή της τεχνολογίας. Στατιστικά στοιχεία για την ελληνική συμμετοχή στις πρώτες προκηρύξεις τις δράσεις Marie Sklodowska-Curie στον Ορίζοντα 2020 παρουσιάζονται σε πρόσφατη μελέτη του ΕΚΤ (http://metrics.ekt.gr/el/node/326).

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη, αλλά απαιτείται online εγγραφή.

H εκδήλωση θα μεταδίδεται ζωντανά στη διεύθυνση: http://media.ekt.gr/live.

Σημειώνεται ότι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020 (http://innovation.ekt.gr/horizon2020) και για μια σειρά από επιμέρους προγράμματα του (όπως το πρόγραμμα MSCA), υποστηρίζοντας την ελληνική ακαδημαϊκή, ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα για τη συμμετοχή της. Καλύπτοντας όλα τα στάδια των ερευνητικών έργων, από την προετοιμασία της πρότασης έως την υλοποίηση και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, οι υπηρεσίες του ΕΚΤ περιλαμβάνουν: Πληροφόρηση και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης, Ανάπτυξη και Διακίνηση ενημερωτικού υλικού, Διοργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων, Εξεύρεση συνεργατών για την συγκρότηση κοινοπραξιών και την από κοινού υποβολή προτάσεων, Καταγραφή της εθνικής συμμετοχής και έκδοση στατιστικών στοιχείων και δεικτών απόδοσης. 

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης