Ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις στο workshop "Ιnternet of Things, Ανοιχτές τεχνολογίες και Startups"

Στόχος του εργαστηρίου ήταν να παρουσιαστούν οι τρόποι που το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things), οι ανοιχτές τεχνολογίες και τα ανοικτά δεδομένα μπορούν να προωθήσουν καινοτόμες λύσεις για τις έξυπνες πόλεις, τις νεοφυείς και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Πραγματοποιήθηκε το εργαστήριο του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ, “Ιnternet of Things, Ανοιχτές τεχνολογίες και Startups” την Τρίτη 25 Οκτωβρίου στο Innovathens με την συνεργασία της Ex Machina, του δικτύου Enterprise Europe Network-Hellas, και του Κόμβου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων– INNOVATHENS.

Στόχος του εργαστηρίου ήταν να παρουσιαστούν οι τρόποι που το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things),  οι ανοιχτές τεχνολογίες και τα ανοικτά δεδομένα μπορούν να προωθήσουν καινοτόμες λύσεις για τις έξυπνες πόλεις, τις νεοφυείς και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας παραδείγματα από τις δράσεις και τις λύσεις της Ex Machina.

Αρχικά, έγινε παρουσίαση του δικτύου Enterprise Europe Network-Hellas, του ελληνικού κόμβου του μεγαλύτερου δικτύου που παρέχει oλοκληρωμένες υπηρεσίες στις ελληνικές επιχειρήσεις, ώστε να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, με βάση τη γνώση και την καινοτομία και μέσω διακρατικών επιχειρηματικών συνεργασιών, χρηματοδοτικών προγραμμάτων και υπηρεσιών. Το Enterprise Europe Network-Hellas βοηθάει τις φιλόδοξες μικρομεσαίες επιχειρήσεις να καινοτομήσουν και να αναπτυχθούν εντός Ε.Ε. και πέρα των ευρωπαϊκών συνόρων, καθώς το Enterprise Europe Network διαθέτει 3.000 ειδικούς από 600 οργανισμούς σε περισσότερες από 60 χώρες. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης είναι μέλος του Enterprise Europe Network-Hellas, καθώς διαθέτει προηγμένες τεχνολογικές υποδομές και μακρόχρονη πείρα σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, Μεταφορά Τεχνολογίας και Υπηρεσίες Καινοτομίας.

Στη συνέχεια ο Δημήτρης Καλογεράς, Ερευνητής του E.M.Π, παρουσίασε τις βασικές αρχές λειτουργίας του Internet Of Things και τους λόγους που οι ανοιχτές τεχνολογίες και τα ανοιχτά δημόσια δίκτυα αποτελούν την κινητήρια δύναμη του διαδικτύου των πραγμάτων στις έξυπνες πόλεις. 

Το βασικό κομμάτι του εργαστηρίου ξεκίνησε με την παρουσίαση από τον Βασίλη Χρυσό, για τους τρόπους που το Internet of Things, οι ανοιχτές τεχνολογίες και τα ανοικτά δεδομένα μπορούν να προσφέρουν καινοτόμες λύσεις, παρουσιάζοντας και παραδείγματα από τις δράσεις και τις λύσεις της Ex Machina.

Στο δεύτερο μέρος του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες, και δημιούργησαν σενάρια που είχαν σαν στόχο την κατανόηση αξίας χρήσης των ανοικτών δεδομένων σε εφαρμογές IoT.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης