Σύμφωνο συνεργασίας Ελλάδας - Ρωσίας στις κβαντικές τεχνολογίες

Με εφαλτήριο τις κβαντικές τεχνολογίες, το Σύμφωνο σηματοδοτεί την αρχή μιας πρωτοποριακής συνεργασίας, από κοινά ερευνητικά έργα και ανταλλαγές επιστημόνων μέχρι από κοινού επενδύσεις και ερευνητικές υποδομές, καθώς και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας από ιδρύματα και επιχειρήσεις προς όφελος της εθνικής οικονομίας και της απασχόλησης.

Σύμφωνο Συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας και Επιστήμης της Ρωσικής Ομοσπονδίας υπέγραψε πρόσφατα ο Τομέας Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, θέτοντας τις βάσεις για μελλοντικές ευρύτερες συνεργασίες και με την πεποίθηση ότι η επιστήμη μπορεί να αποτελέσει δίαυλο επικοινωνίας και μέσο σύσφιξης σχέσεων μεταξύ των χωρών. To Σύμφωνο υπέγραψαν από την πλευρά της Ρωσίας η Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας και Επιστήμης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Ludmila Ogorodova, και από την ελληνική πλευρά ο Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, Κώστας Φωτάκης, στο πλαίσιο του Έτους Ελλάδας – Ρωσίας 2016

Με εφαλτήριο τις καίριες Κβαντικές Τεχνολογίες, το Σύμφωνο σηματοδοτεί την αρχή μιας πρωτοποριακής συνεργασίας, η οποία μπορεί να ξεκινήσει από κοινά ερευνητικά έργα και ανταλλαγές επιστημόνων και να προχωρήσει σε από κοινού επενδύσεις και ερευνητικές υποδομές, καθώς και σε αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας από ιδρύματα και επιχειρήσεις προς όφελος της εθνικής οικονομίας και της απασχόλησης, ιδιαίτερα σε τομείς με υψηλή προστιθέμενη αξία.

Η επιλογή των Κβαντικών Τεχνολογιών ως τομέας για τη συνεργασία δεν ήταν τυχαία, καθώς η Ελλάδα, παρά τις αντίξοες συνθήκες, έχει αναπτύξει διεθνώς αναγνωρισμένα ερευνητικά έργα αριστείας στον τομέα αυτόν, ο οποίος, ταυτόχρονα, αποτελεί αιχμή για την έρευνα, με ευρύ φάσμα καινοτομικών εφαρμογών. Μερικά παραδείγματα εφαρμογής των Κβαντικών Τεχνολογιών είναι σε συστήματα επόμενης γενιάς του τομέα της πληροφορικής, στην ασφάλεια και την ταχύτητα των τηλεπικοινωνιών, στη βελτίωση της ακρίβειας και ευαισθησίας διαγνωστικών τεχνικών, σε νέα έξυπνα υλικά, στη νανοτεχνολογία, στον καθορισμό προτύπων για το εμπόριο και τη βιομηχανία, στην ιατρική, καθώς και στην πολιτισμική κληρονομιά.

Οι τέσσερις θεματικές στις οποίες βασίζεται το Σύμφωνο Συνεργασίας είναι η Κβαντική Νανο-ηλεκτρονική, η Νανοφωτονική, η Κβαντική Πληροφορία-Επικοινωνία και τα Μεταϋλικά, πεδία όπου οι Κβαντικές Τεχνολογίες έχουν αναδείξει ένα σαφές δυναμικό για σημαντικές καινοτόμες εφαρμογές.

Όπως ορίζει το Σύμφωνο, η πρώτη πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στον τομέα των Κβαντικών Τεχνολογιών θα ξεκινήσει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2016 και θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιουλίου 2016. Η χρηματοδότηση θα ανέλθει στο ύψος του 1 εκατ. ευρώ για κάθε μία από τις τέσσερις προτάσεις και η διάρκεια υλοποίησης των προγραμμάτων θα είναι από 24 έως 36 μήνες.

Στην πρόσκληση έχουν δικαίωμα συμμετοχής ερευνητικά ινστιτούτα, ερευνητικά κα τεχνολογικά κέντρα και Οργανισμοί, Πανεπιστήμια, δημόσιες και ιδιωτικές εταιρείες και άλλοι ερευνητικοί οργανισμοί, επαγγελματικές κοινότητες και τεχνολογικές πλατφόρμες των δύο χωρών.

Υπεύθυνοι συντονισμού της εφαρμογής του Συμφώνου ορίζονται από τη ρωσική πλευρά το Διεθνές Τμήμα του Υπουργείου Παιδείας και Επιστήμης της Ρωσικής Ομοσπονδίας και από την ελληνική πλευρά, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, ενώ η χρηματοδότηση γίνεται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος  Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ΕΠΑνΕΚ).

Η ισχύς του Συμφώνου μπαίνει σε εφαρμογή από την ημέρα της υπογραφής του (1 Απριλίου 2016) και για τα επόμενα δύο χρόνια, με αυτόματη προέκταση άλλων δύο χρόνων. Τα επιστημονικά και τεχνολογικά αποτελέσματα των συνεργαζόμενων προγραμμάτων  μπορούν να δημοσιευθούν, να εκδοθούν και να αξιοποιηθούν σε εμπορικές δραστηριότητες με τη συγκατάθεση των δύο πλευρών.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων