Πρόσκληση για συμμετοχή στο 3ο Technology Forum και τον θεσμό "Συνεργάζομαι"

Το πλαίσιο στο οποίο διοργανώνεται το φετινό Technology Forum είναι σχετικό με το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον, στο οποίο οι τοπικοί φορείς χρειάζεται να είναι ανταγωνιστικοί και να παράγουν καινοτόμα προϊόντα με διεθνή απήχηση.

Το 3ο Technology Forum διοργανώνεται στις 18 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη (εγκαταστάσεις του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 9:00-18:00), παράλληλα με τον θεσμό "Συνεργάζομαι", με κεντρικό θέμα το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον, στο οποίο οι τοπικοί φορείς χρειάζεται να είναι ανταγωνιστικοί και να παράγουν καινοτόμα προϊόντα με διεθνή απήχηση. Στη διαδικασία της παραγωγής καινοτόμων προϊόντων, σημαντική είναι η συνεισφορά των παραγωγικών φορέων (εταιρίες πληροφορικής και βιομηχανίες), και των ερευνητικών οργανισμών (πανεπιστήμια και ερευνητικοί φορείς), προκειμένου να αξιοποιηθούν οι γνώσεις και τα τεχνολογικά εργαλεία που διαθέτουν και να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ τους. 

Την πρόσκληση συμμετοχής στο 3ο Technology Forum απευθύνουν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ), ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) και ο Σύνδεσμος Εταιριών Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ), υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ), της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας (ΑΖΚ), της Enterprise Greece (EG) και του Δήμου Θεσσαλονίκης (ΔΘ) και με την ενεργό συμμετοχή του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ).

Αντικείμενο της συγκεκριμένης πρόσκλησης που απευθύνεται στα μέλη των φορέων που οργανώνουν το Forum είναι η υποβολή περιλήψεων (περίπου 150 λέξεις) για την παρουσίαση τεχνολογιών που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών έως τις 11 Μαρτίου, προκειμένου να γίνει η τελική επιλογή των παρουσιάσεων και διαμόρφωση του προγράμματος από την επιστημονική επιτροπή από τις 14 Μαρτίου έως τις 10 Απριλίου. Οι συμμετέχουσες εταιρίες μπορούν να υποβάλουν τις παρουσιάσεις τους από τις 11 Απριλίου έως τις 10 Μαΐου.

Ενδεικτικά τεχνολογικά θέματα που θα μπορούσαν να παρουσιαστούν στο Forum είναι:
• προηγμένες υποδομές και υπηρεσίες νέφους
• εφαρμογές και υπηρεσίες για έξυπνες κινητές συσκευές
• εξελιγμένες τεχνικές αναγνώριση φωνής
• εφαρμογές και υπηρεσίες με χρήση τεχνικών επικοινωνίας κοντινού πεδίου (ενδεικτικά NFC, RFID)
• εξελιγμένες τεχνικές προσομοίωσης συστημάτων και συμπεριφορών
• επεξεργασία εικόνας και βίντεο
• όραση με υπολογιστή
• τεχνικές οπτικής αναλυτικής
• εξελιγμένες υπηρεσίες βασιζόμενες σε (δορυφορική) τηλεπισκόπηση
• machine translation/αυτόματη μετάφραση

Ευρύτεροι τεχνολογικοί τομείς ενδιαφέροντος αναφέρονται στην διεύθυνση http://technologyforum.eu/technology-fields.

Το Technology Forum θα περιλαμβάνει περίπου 12 παρουσιάσεις (διάρκειας 15’ η καθεμία), οι οποίες θα επιλεγούν από την επιστημονική επιτροπή του Forum. Ως keynote speakers στο Forum έχουν ήδη επιβεβαιώσει η Microsoft Ελλάς, η Oracle, η Enterprise Greece, o ΣΕΚΕΕ και η SKG Tech. Στο τέλος του Forum θα πραγματοποιηθεί στρογγυλό τραπέζι με θέμα "Τι τεχνολογικές συνεργασίες πετύχαμε το τα τελευταία δύο χρόνια και τι περισσότερο (και πώς) θα μπορούσαμε να πετύχουμε στο μέλλον;".

Παράλληλα με το 3ο Technology Forum, πραγματοποιείται για 2η χρονιά ο θεσμός "Συνεργάζομαι", ένας θεσμός επιβράβευσης συνεργασιών μεταξύ βιομηχανικών φορέων και ερευνητικών οργανισμών, με στόχο να δώσει κίνητρα για Τεχνολογικές Συνεργασίες, έτσι ώστε να επιτευχθεί μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ των φορέων και να αναπτυχθούν, με αποδοτικό τρόπο, νέα/καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. Έμμεσος στόχος είναι η συνέχεια, η επέκταση και προβολή, κατά τη διάρκεια όλου του έτους, των συνεργασιών που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του ετήσιου Technology Forum, αλλά και όσων προέρχονται εκτός αυτού.

Οι Συνεργασίες μπορούν να είναι δύο μορφών: Τεχνολογικές συνεργασίες (συμβολή τεχνογνωσίας από κάθε φορέα) ή Εμπορικές συνεργασίες (εμπορική προώθηση τεχνολογικών λύσεων) ή και τα δύο. Πιο ολοκληρωμένες θα θεωρούνται οι συνεργασίες που έχουν και τις δύο μορφές, χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο. Οι δηλώσεις συμμετοχής στο "Συνεργάζομαι" μπορούν να γίνονται μέχρι τις 24 Μαρτίου 2016. Η απονομή των βραβείων θα γίνει κατά τη διάρκεια του 3ου Technology Forum στις 18 Μαΐου 2016. 

Η προβολή των συνεργασιών που θα συμμετέχουν στο θεσμό "Συνεργάζομαι" θα γίνει με τους παρακάτω τρόπους:

1. Στο 3οTechnology Forum

  • Δεκάλεπτη παρουσίαση της πρώτης Συνεργασίας
  • Βράβευση των τριών πρώτων Συνεργασιών και σύντομη παρουσίαση της δεύτερης και τρίτης Συνεργασίας
  • Παρουσίαση όλων των συμμετοχών σε poster session

2. Σε sites

  • Παρουσίαση των τριών πρώτων Συνεργασιών στα sites των 12 φορέων που οργανώνουν το «Συνεργάζομαι»
  • Παρουσίαση των τριών πρώτων συμμετοχών στο site του Technology Forum

3. Γενική

  • Προβολή των τριών πρώτων συμμετοχών στα ΜΜΕ

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο "Συνεργάζομαι" είναι:

• Η συνεργασία που αναπτύχθηκε πρέπει να περιλαμβάνει εφαρμογές και εργαλεία Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).
• Ο ελάχιστος αριθμός συνεργαζόμενων φορέων είναι δύο.
• Η συνεργασία να βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία 3 χρόνια.
• Δεν υπάρχει περιορισμός στον τύπο των συνεργαζόμενων φορέων, αλλά είναι θετικό αν υπάρχουν φορείς και από το χώρο της Βιομηχανίας και από τον χώρο της Έρευνας.

Περισσότερες πληροφορίες για την υποβολή περιλήψεων στο 3ο Technology Forum και συμμετοχών στο "Συνεργάζομαι" είναι διαθέσιμες στη σχετική ιστοσελίδα.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Technology Forum

Μάθετε Περισσότερα