Το ΕΚΤ και το Τελλόγλειο Ιδρυμα Τεχνών ΑΠΘ συνεργάζονται με στόχο τη διάχυση ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου

Στην ημερίδα, στην οποία συμμετείχαν μέλη της ακαδημαϊκής, ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας της Θεσσαλονίκης, παρουσιάστηκαν από στελέχη του ΕΚΤ οι δραστηριότητες του φορέα για την Ανοικτή Επιστήμη και την Ανοικτή Καινοτομία και την ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στην ερευνητική και την επιχειρηματική κοινότητα.

Με αφετηρία το κοινό ενδιαφέρον και στόχευση για την ψηφιακή οργάνωση, διάθεση και διαφύλαξη της ελληνικής επιστημονικής και πολιτιστικής παραγωγής, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ., ένας από τους σημαντικότερους πυρήνες έρευνας και πολιτισμού στη Βόρεια Ελλάδα, ξεκίνησαν τη συνεργασία τους σε θέματα ψηφιακού πολιτισμού. Στο πλαίσιο αυτό διοργάνωσαν με επιτυχία στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος στη Θεσσαλονίκη στις 7 Δεκεμβρίου 2015, ημερίδα με θέμα "Διάχυση και Ανάδειξη της γνώσης για την έρευνα, την κοινωνία και την οικονομία - Ανοικτή Επιστήμη, Ανοικτή Καινοτομία".

Στην ημερίδα, στην οποία συμμετείχαν μέλη της ακαδημαϊκής, ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας της Θεσσαλονίκης, παρουσιάστηκαν από στελέχη του ΕΚΤ οι δραστηριότητες του φορέα για την Ανοικτή Επιστήμη και την Ανοικτή Καινοτομία και την ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στην ερευνητική και την επιχειρηματική κοινότητα. Ειδικότερα παρουσιάστηκαν οι δράσεις του στους τομείς του Πολιτισμού και των Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών, αναδεικνύοντας τα αποτελέσματα των συνεργασιών με φορείς της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας. Επίσης, παρουσιάστηκαν στατιστικά στοιχεία και δείκτες για την ερευνητική και καινοτομική δραστηριότητα, με εστίαση στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Στην εκδήλωση απηύθηναν χαιρετισμό, η Αλεξάνδρα Γουλάκη-Βουτυρά (Καθηγήτρια Α.Π.Θ / Γενική Γραμματέας Δ.Σ., Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ.) και ο Χρύσανθος Ζαμπούλης (Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας Α.Π.Θ., Αντιπρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου ΕΚΤ).

H Διευθύντρια του ΕΚΤ Δρ Εύη Σαχίνη παρουσίασε τις eΥπηρεσίες & eΥποδομές του ΕΚΤ για τη διάχυση και κυκλοφορία της γνώσης, τονίζοντας ότι όραμα του φορέα, μέσω της συλλογής & ανάδειξης ψηφιακού περιεχομένου, είναι η διαμόρφωση του ενιαίου ψηφιακού χώρου για την επιστήμη & τον πολιτισμό, η συνολική ενδυνάμωση της κοινωνίας μας με βάση την γνώση και η σύγκλιση με την Ευρώπη.

Επίσης, αναφέρθηκε στα αποτελέσματα της Ανοικτής Πολιτικής του EKT, όπως η διαλειτουργικότητα, η βιωσιμότητα υποδομών, η πολύτιμη τεχνογνωσία, η προτυποποίηση αδειών, το ανοικτό περιεχόμενο, η διάχυση έγκριτης γνώσης. Υπογράμμισε, δε, τη μεγάλη απήχηση του έργου του φορέα ο οποίος υποστηρίζει περισσότερους από 70 δικτυακούς τόπους (http://web.ekt.gr) που δέχονται πάνω από 3 εκατ. επισκέψεις/έτος.

Αναφερόμενη στις συνεργασίες με οργανισμούς της Θεσσαλονίκης επισήμανε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ήδη 11 περιοδικά στο ευρετήριο Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών, 2 φορείς έχουν ψηφιακό αποθετήριο με το μοντέλο SaaS, 25 βιβλιοθήκες έχουν το σύστημα ΑΒΕΚΤ, 2 εκδότες συνεργάζονται στο ΕΚΤ ePublishing και 7 φορείς παρέχουν περιεχόμενο στο searchculture.gr.

Mε θέμα "Ενισχύοντας το οικοσύστημα της ανοικτής επιστήμης στη χώρα", η Δρ Βικτωρία Τσουκαλά, Υπεύθυνη της Μονάδας Ηλεκτρονικών Εκδόσεων και Δράσεων στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες,μίλησε για τον ενάρετο κύκλο της Ανοικτής Επιστήμης, αλλά και τις δράσεις ΕΚΤ για την Ανοικτή Πρόσβαση σε επιστημονικές δημοσιεύσεις και ερευνητικά δεδομένα. Ειδικότερα παρουσίασε τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών εκδόσεων ΕΚΤ ePublishing (http://epublishing.ekt.gr/) που σήμερα παρέχονται σε 20 εκδότες (21 ηλ. περιοδικά, 18 ηλ. βιβλία, 46 πρακτικά συνεδρίων, όλα ανοικτής πρόσβασης), με καινοτόμες πιλοτικές δράσεις όπως το Open Book Press, μια εξειδικευμένη υπηρεσία ηλεκτρονικής έκδοσης μονογραφιών. Για τις ηλεκτρονικές εκδόσεις το ΕΚΤ συνεργάζεται και με φορείς της Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα με το Α.Π.Θ. (Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) και με την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, για τα περιοδικά "Διάλογοι! Θεωρία και πράξης στις επιστήμες αγωγής και εκπαίδευσης" και "Μακεδονικά", αντίστοιχα.

Επίσης, παρουσίασε το νέο Ευρετήριο Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών (www.grissh.gr) με 90 περιοδικά & 24.500 άρθρα να διατίθενται ήδη online. Αναφέρθηκε ακόμη στα ψηφιακά αποθετήρια του ΕΚΤ, όπως το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών και το Αποθετήριο Ηλιος του ΕΙΕ. Η ομιλία της ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση των δράσεων και των έργων που συντονίζει το ΕΚΤ για την προώθηση και υποστήριξη πολιτικών Ανοικτής Πρόσβασης σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στη συνέχεια η Έλενα Λαγούδη, Μουσειολόγος στο ΕΚΤ, επικεντρώθηκε στις νέες υπηρεσίες του ΕΚΤ προς οργανισμούς, όπως Αποθετήρια SaaS και openABEKT, αξιοποιώντας το μοντέλο Software as a Service (SaaS) και το υπολογιστικό νέφος (Cloud) (http://saas.ekt.gr). Πρόκειται για υπηρεσίες με ουσιαστικά οφέλη για τους πολίτες, οι οποίοι έχουν πλέον πρόσβαση σε σημαντικό ελληνικό ψηφιακό περιεχόμενο επιστήμης και πολιτισμού. Eπίσης, παρουσίασε τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα του ΕΚΤ http:// www.searchculture.gr που δίνει τη δυνατότητα για ενιαία αναζήτηση σε ανοικτό ψηφιακό πολιτιστικό περιεχόμενο (πάνω από 37.000 τεκμήρια).

Όπως επισήμανε χαρακτηριστικά, τo EKT διευρύνει τις συνεργασίες του με φορείς της Θεσ/νίκης. Στο πλαίσιο αυτό διαθέτει ήδη online το Αποθετήριο του Ιστορικού Αρχείου Προσφυγικού Ελληνισμού Δήμου Καλαμαριάς και το Αποθετήριο της Μακεδονικής Καλλιτεχνικής Εταιρείας ΤΕΧΝΗ. Επίσης, 7 φορείς της Θεσσαλονίκης που συμμετείχαν στις Προσκλήσεις 31 & 31.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση", διαθέτουν το περιεχόμενο τους και μέσω του SearchCulture.gr.

Από την πλευρά της η Νένα Μάλλιου, Προϊσταμένη του Τμήματος Καταγραφής, Μέτρησης και Υπηρεσιών Ερευνητικής και Καινοτομικής Δραστηριότητας, αναφέρθηκε στα πλέον πρόσφατα επίσημα στοιχεία για την ελληνική ερευνητική & καινοτομική δραστηριότητα, όπως αυτά παράγονται και διατίθενται από το ΕΚΤ στο http://metrics.ekt.gr. Δεδομένης της αυξανόμενης σημασίας & χρήσης των δεικτών ως υπόβαθρο διαμόρφωσης πολιτικών, υπογράμμισε ότι κύριο μέλημα του ΕΚΤ είναι η δημοσιοποίηση των δεικτών που παράγει, προς όφελος όχι μόνο αυτών που χαράσσουν πολιτικές αλλά και της κοινωνίας ευρύτερα. Εκτός από τις επίσημες στατιστικές για Έρευνα, Ανάπτυξη, Καινοτομία, αναφέρθηκε στα αποτελέσματα πρόσφατων βιβλιομετρικών αναλύσεων των ελληνικών επιστημονικών δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά.

Ειδικότερα παρουσίασε τους Δείκτες για δαπάνες & προσωπικό Έρευνας & Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Κ. ΜακεδονΙας, αλλά και τις δαπάνες για καινοτομικές δραστηριότητες στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπως αυτά καταγράφονται σε πρόσφατη μελέτη του ΕΚΤ για τις ελληνικές περιφέρειες (http://metrics.ekt.gr/el/node/271). Επίσης, παρουσίασε τη συμμετοχή της Περιφέρειας στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα, τις επιστημονικές περιοχές αριστείας, αλλά και στατιστικά στοιχεία για τις διδακτορικές διατριβές που εκπονούνται στην Περιφέρεια.

Οι παραπάνω παρουσιάσεις στην εκδήλωση των δράσεων και υπηρεσιών του ΕΚΤ έδωσαν τη βάση για μία γόνιμη συζήτηση για μελλοντικές δράσεις που αξιοποιούν τα συσσωρευμένα και διασυνδεδεμένα δεδομένα και εξυπηρετούν σύγχρονες ανάγκες της έρευνας, της κοινωνίας και της οικονομίας. Επιπλέον, ανέδειξαν τις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι φορείς της Θεσσαλονίκης στους παραπάνω τομείς, στην αντιμετώπιση των οποίων μπορεί να συμβάλει το ΕΚΤ, ως φορέας εθνικής εμβέλειας. Η ενεργός συμμετοχή των φορέων έρευνας και πολιτισμού της Θεσσαλονίκης, του ανθρωποδικτύου τους, αλλά και των πολιτών της στο διεθνές γίγνεσθαι για την ανοικτή επιστήμη, μέσω και της συνεργασίας με το ΕΚΤ, αναμένεται να επιφέρει πολλαπλά οφέλη στην τοπική κοινωνία, στην έρευνα, τη δημιουργική καινοτομία και την οικονομική ανάπτυξη.

Με την ολοκλήρωση της ημερίδας πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας των στελεχών του ΕΚΤ με εκπροσώπους του Τελλόγλειου Ιδρύματος Τεχνών ΑΠΘ, αλλά και του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, με στόχο την έναρξη συνεργασίας με τους ανωτέρω φορείς σε θέματα ψηφιακού πολιτισμού. Το επόμενο διάστημα, το ΕΚΤ και το Τελλόγλειο Ιδρυμα θα υπογράψουν Πλαίσιο Συνεργασίας για την παροχή υποδομής και υπηρεσιών για την κατάθεση, απόθεση, ασφαλή διαφύλαξη, διαχείριση και διάθεση περιεχομένου.

Οι εργασίες της ημερίδας προβλήθηκαν εκτενώς σε τοπικά Μέσα Ενημέρωσης (ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, ενώ μεγάλη ήταν και η ανταπόκριση των χρηστών στα κοινωνικά δίκτυα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Οι παρουσιάσεις της ημερίδας διατίθενται στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών ΑΠΘ