H καινοτομία και οι συνεργασίες στο επίκεντρο της Πρώτης Συνάντησης των Αθηνών για τις Ευρωπαϊκές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μια προσπάθεια για την καθιέρωση ενός μόνιμου βήματος ανταλλαγής απόψεων για το συντονισμό των προσπαθειών των εκπροσώπων των Ευρωπαϊκών ΜμΕ πάνω σε μια σειρά ζητημάτων, όπως είναι η απασχόληση, η καινοτομία, η χρηματοδότηση αλλά και η προσπάθεια συνεργασιών μεταξύ των ίδιων των ΜμΕ σε επιχειρηματικό επίπεδο

Μεγάλη ανταπόκριση στη διήμερη Πρώτη Συνάντηση των Αθηνών για τις Ευρωπαϊκές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) που διοργάνωσε η ΓΣΕΒΕΕ και το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, καθώς, όπως τόνισε και ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γ. Καββαθάς, είναι η πρώτη φορά που διοργανώνεται ανάλογο συνέδριο με συμμετοχές εκπροσώπων των ΜμΕ, αλλά και από εκπροσώπους προερχόμενους τόσο από ευρωπαϊκούς όσο και από διεθνείς θεσμούς. Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, κυβέρνηση και πολιτικοί αρχηγοί έθεσαν αποκλειστικά στο επίκεντρο των τοποθετήσεων τους τα θέματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενώ η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί και μια προσπάθεια για την καθιέρωση ενός μόνιμου βήματος ανταλλαγής απόψεων για το συντονισμό των προσπαθειών των εκπροσώπων των Ευρωπαϊκών ΜμΕ πάνω σε μια σειρά ζητημάτων, όπως είναι η απασχόληση, η καινοτομία, η χρηματοδότηση αλλά και η προσπάθεια συνεργασιών μεταξύ των ίδιων των ΜμΕ σε επιχειρηματικό επίπεδο.

Κατά την έναρξη των εργασιών της πρώτης ημέρας, απηύθυναν χαιρετισμό η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθήνας, Νέλλη Παπαχελά και η Πρόεδρος της UEAPME (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Βιοτεχνικών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων), Gunilla Almgren, ενώ ο Αν. Υπουργός Οικονομικών, Τρ. Αλεξιάδης, και εκπρόσωποι και πρόεδροι των κομμάτων ανέπτυξαν τις θέσεις τους για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το ρόλο τους στο ξεπέρασμα της ελληνικής οικονομικής κρίσης.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης ημέρας του συνεδρίου μίλησαν ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γ. Σταθάκης, ο Πρόεδρος του EnterpriseGreece, Χ. Στάικος, ο Υπεύθυνος Πολιτικής Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜμΕ της ΕΕ, Wojciech Sopinski, η Διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, Εύη Σαχίνη, ο Υπεύθυνος Προώθησης και Διεθνούς Αγοράς CAN, Antonio Franceschini, η Αντιπρόεδρος της Ομαδας Ι ΕΟΚΕ, Violeta Jelic, ο Πρόεδρος της CNIPMMR (Ρουμανία), Ovidiu Nicolescu, ο Πρόεδρος ESBA, David Caro και ο Πρόεδρος ZRP (Πολωνία), Jerzy Bartnik, καθώς και εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών και ελληνικών Τραπεζικών Ιδρυμάτων.

Στην έναρξη των εργασιών της διήμερης συνάντησης των Αθηνών ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γ. Καββαθάς, τόνισε ότι είναι η πρώτη φορά που διοργανώνεται ανάλογο συνέδριο με συμμετοχές εκπροσώπων από τις ΜμΕ από αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και από εκπροσώπους προερχόμενους τόσο από ευρωπαϊκούς όσο και από διεθνείς θεσμούς. Παράλληλα, είναι και ένα πρώτο βήμα σε μια προσπάθεια για την καθιέρωση ενός μόνιμου βήματος ανταλλαγής απόψεων και κυρίως για το συντονισμό των προσπαθειών των εκπροσώπων των Ευρωπαϊκών ΜμΕ πάνω σε μια σειρά ζητημάτων, όπως είναι η απασχόληση, η καινοτομία, η χρηματοδότηση αλλά και η προσπάθεια συνεργασιών μεταξύ των ίδιων των ΜμΕ σε επιχειρηματικό επίπεδο. Στην ομιλία του υπογράμμισε ότι "Έχει γίνει πλέον πασίδηλο, ότι η ανάπτυξη μικρο-χρηματοδοτικών εργαλείων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των ΜμΕ αποτελεί αδήριτη ανάγκη. Μάλιστα, η θεσμοθέτηση και κυρίως η λειτουργία ενός χρηματοδοτικού φορέα που θα συγκεντρώνει όλα αυτά τα μικρο-χρηματοδοτικά εργαλεία και θα είναι ανεξάρτητος από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, είναι ζήτημα άμεσης προτεραιότητας".

Ο Αν. Υπουργός Οικονομικών, Τρ. Αλεξιάδης, τόνισε ότι οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στηρίζουν την τοπική κοινωνία, αυξάνουν την απασχόληση, προωθούν την καινοτομία, καθώς τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης στις μικρές επιχειρήσεις παρουσιάζονται στην Ελλάδα, ενώ διευκρίνισε πως στο πλαίσιο του αναπτυξιακού σχεδιασμού για τις ΜμΕ υπάρχουν τρεις βασικοί άξονες: Η κινητοποίηση τόσο των ιδίων κεφαλαίων όσο και εργαλείων που μπορούν να καλύψουν τα ίδια κεφάλαια, η ανάγκη να υπάρξει διευκόλυνση του δανεισμού αλλά και αναδιάρθρωσης του υπερδανεισμού που αντιμετωπίζει ένα μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων, καθώς και η αύξηση δυνατοτήτων χρηματοδότησης από κάθε δυνατή πηγή, και τέλος η ενίσχυση της έρευνας τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας των ΜμΕ.

Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γ. Σταθάκης, δήλωσε ότι η κυβέρνηση αναζητά όλα εκείνα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν, προκειμένου οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε σταθερή και χαμηλού κόστους χρηματοδότηση.

Τρεις είναι οι κατηγορίες των εργαλείων αυτών: η πρώτη κατηγορία αφορά υφιστάμενα εργαλεία, τα οποία όμως δεν έχουν αξιοποιθεί, η δεύτερη τα νέα προγράμματα, όπως το πακέτο Γιούνκερ, η αξιοποίηση του οποίου προϋποθέτει τη δημιουργία ενός ενδιάμεσου φορέα ανάμεσα στην πληθώρα των επιχειρήσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η τρίτη αφορά παραδοσιακά εργαλεία, όπως το ΕΣΠΑ της επόμενης προγραμματικής περιόδου, το οποίο προβλέπει μεγάλο μερίδιο πόρων για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τις νέες τεχνολογίες και τους νέους επιχειρηματίες.

Η διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Εύη Σαχίνη, συμμετέχοντας στη θεματική ενότητα «Διεθνοποίηση, Περιφερειακή Συνεργασία & Συνέργειες με τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Ευρώπη», παρουσίασε στατιστικά στοιχεία σχετικά με την τυπολογία, την ανάπτυξη, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών ΜμΕ, καθώς οι υπηρεσίες του ΕΚΤ περιλαμβάνουν την καταγραφή της εθνικής συμμετοχής και την έκδοση στατιστικών στοιχείων και δεικτών απόδοσης.

Η Δρ Ε. Σαχίνη τόνισε πως οι ΜμΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της εθνικής οικονομίας, ενώ κυρίαρχα μέτρα για την επιστροφή σε ένα βιώσιμο μοντέλο οικονομικής μεγέθυνσης είναι η ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας και της περαιτέρω δικτύωσης, κυρίως μέσω της πρόσβασης σε εργαλεία για τη βελτίωση της καινοτομίας.

Ως μέλος του Enterprise Europe Network-Hellas, του μεγαλύτερου δικτύου ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στον κόσμο, το ΕΚΤ εξυπηρετεί, σε τοπικό επίπεδο, τις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα SME Instrument ομάδες, παρέχοντας συμβουλές για την επιλογή συμβούλου και προσφέροντας πρόσβαση στα σεμινάρια καθοδήγησης. Το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο της ΕΕ SME Instrument έχει στόχο να προωθήσει τις πραγματικά καινοτόμες ιδέες που στηρίζονται σε βιώσιμο επιχειρηματικό πλάνο με δυνατές προοπτικές επιτυχίας στην αγορά.

Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τις παρουσιάσεις των συμμετεχόντων στο Συνέδριο είναι διαθέσιμες στη σχετική ιστοσελίδα

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΓΣΕΒΕΕ, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης