Εκδήλωση Επιχειρηματικών Συναντήσεων στον τομέα των Ενεργειακών Τεχνολογιών στις Βρυξέλλες

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διημερίδας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παρουσίαση του νέου προγράμματος εργασίας "Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια" για τα έτη 2016-17

Το διεθνές forum επιχειρηματικών συναντήσεων "Horizon 2020 Energy - Brokerage Event" διοργανώνει στις 16 Σεπτεμβρίου 2015 στις Βρυξέλλες (Βέλγιο) το δίκτυο C-Energy 2020 με την υποστήριξη του Εnterprise Europe Network, στο πλαίσιο της διημερίδας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παρουσίαση του νέου προγράμματος εργασίας "Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια" για τα έτη 2016-17. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα "Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια" στον Ορίζοντα 2020 (το χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα) και μέλος του δικτύου επιχειρηματικής υποστήριξης Enterprise Europe Network-Hellas, υποστηρίζει τη συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων στη συγκεκριμένη εκδήλωση.

Η εκδήλωση στοχεύει στην προώθηση των επιχειρηματικών συνεργασιών και θα δώσει τη δυνατότητα σε συμμετέχοντες από όλη την Ευρώπη να παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους και να βρουν τους κατάλληλους εταίρους για διεθνή συνεργασία στο πλαίσιο των νέων προκηρύξεων του προγράμματος εργασίας της ενέργειας για τα έτη 2016-17. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα πραγματοποιηθούν διμερείς προκαθορισμένες συναντήσεις μεταξύ των συμμετεχόντων, με βάση τη ζήτηση και την προσφορά τεχνολογίας (προϊόντα και τεχνογνωσία) και τις επιχειρηματικές προτάσεις συνεργασίας.

Τα θεματικά πεδία που καλύπτονται στο "Horizon 2020 Energy - Brokerage Event" είναι Ενεργειακή αποδοτικότητα, Παραγωγή ενέργειας με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και Έξυπνες πόλεις και κοινότητες.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κάνουν εγγραφή και υποβολή προφίλ συνεργασίας στη σχετική ιστοσελίδα έως τις 8 Σεπτεμβρίου. Τα προφίλ θα δημοσιευθούν σε ηλεκτρονικό κατάλογο διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της εκδήλωσης και θα αποτελέσουν τη βάση για τη διοργάνωση των συναντήσεων. Οι αιτήσεις για τη διοργάνωση συναντήσεων θα υποβάλλονται από 25 Αυγούστου έως 10 Σεπτεμβρίου.

Η συμμετοχή στο brokerage event είναι δωρεάν, ενώ τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Χριστιάνα Σιαμπέκου, τηλ.: 210 7273954, e-mail: schris@ekt.gr).

Για συμμετοχή και στη διημερίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παρουσίαση του νέου προγράμματος εργασίας «Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια» για τα έτη 2016-17 απαιτείται ξεχωριστή εγγραφή.

Σημειώνεται ότι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα "Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική Ενέργεια" στον Ορίζοντα 2020 που είναι το νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο για την έρευνα και καινοτομία στην ΕΕ την περίοδο 2014-2020. Το EKT υποστηρίζει την ελληνική ακαδημαϊκή, ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα για τη συμμετοχή της στον Ορίζοντα 2020. Καλύπτοντας όλα τα στάδια των ερευνητικών έργων, από την προετοιμασία της πρότασης έως την υλοποίηση και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, οι υπηρεσίες του ΕΚΤ περιλαμβάνουν: Πληροφόρηση και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης, Ανάπτυξη και Διακίνηση ενημερωτικού υλικού, Διοργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων, Εξεύρεση συνεργατών για την συγκρότηση κοινοπραξιών και την από κοινού υποβολή προτάσεων, Καταγραφή της εθνικής συμμετοχής και έκδοση στατιστικών στοιχείων και δεικτών απόδοσης.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Enterprise Europe Network-Hellas