Έργο REDUCTION για την ελάττωση της κατανάλωσης καυσίμων και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από οχήματα

Στο έργο συμμετείχαν από ελληνικής πλευράς, το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και η ΤραινΟΣΕ.

Ολοκληρώθηκε πρόσφατα με επιτυχία, χαρακτηριζόμενο ως Excellent Flagship Project, το ερευνητικό έργο REDUCTION χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ενωση με θέμα την ελάττωση της κατανάλωσης καυσίμων και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από οχήματα. Στο έργο συμμετείχαν από ελληνικής πλευράς, το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και η ΤραινΟΣΕ.

Το REDUCTION πραγματοποίησε βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στον τομέα των ασύρματων επικοινωνιών μεταξύ κινούμενων οχημάτων καθώς και της ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των οχημάτων, αναπτύσσοντας καινοτόμες τεχνικές οικολογικής δρομολόγησης και πολυτροπικών μεταφορών (δηλαδή χρήση περισσοτέρων του ενός μέσου για την περάτωση της μεταφοράς, π.χ. τρένο και λεωφορείο) και προσαρμογή της οδηγικής συμπεριφοράς.

Το REDUCTION χρησιμοποίησε ασύρματες επικοινωνίες από όχημα-προς-όχημα (vehicle-to-vehicle) και τεχνολογίες εξόρυξης ρευμάτων δεδομένων (mining streaming data) για τη συλλογή, τη μετάδοση, την αποθήκευση και την ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την οδηγική συμπεριφορά (επιτάχυνση, επιβράδυνση, στροφή, κ.τ.λ.), την κατανάλωση καυσίμου καθώς και τις εκπομπές ρύπων (διοξειδίου του άνθρακα).

Στα αποτελέσματα του REDUCTION περιλαμβάνονται: α) η επινόηση τεχνικών βελτιστοποίησης της οδηγικής συμπεριφοράς μέσω εκπαίδευσης των οδηγών και της διαμόρφωσης πολιτικών βέλτιστης οδήγησης (επιτάχυνση, πέδηση, κλπ.), β) η "οικολογική δρομολόγηση", δηλαδή η εύρεση διαδρομών με το μικρότερο αριθμό διανυθέντων χιλιομέτρων και τις λιγότερες συνολικά εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, γ) η πολυτροπικότητα, η οποία επιτρέπει την διοχέτευση της κίνησης με συνδυασμό διαφόρων μέσων οδικής μεταφοράς, τρένα, λεωφορεία, ταξί, ΙΧ, έχοντας ως κριτήρια την εξισορρόπηση του μέγιστου αριθμού ανθρώπων που μπορούν να μετακινηθούν και την ελάττωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος.

Στο REDUCTION συνεργάστηκαν, για σαράντα μήνες, εννέα ευρωπαϊκοί οργανισμοί από πέντε χώρες. Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο είχε το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με τους καθηγητές Λ.Τασιούλα, Α. Κοράκη και Δ.Κατσαρό, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας καινοτόμα πρωτόκολλα επικοινωνίας μεταξύ οχημάτων που αποσκοπούσαν στη δρομολόγηση πληροφοριών και στην ομαδοποίηση (platooning) οχημάτων.

Οι υπόλοιποι οργανισμοί που συμμετείχαν στο έργο ήταν οι ακόλουθοι: University of Hildesheim (Γερμανία) ως συντονιστής του έργου, ΤραινΟΣΕ (Ελλάδα), Delphi Electronics (Γερμανία), Trinite Automation (Ολλανδία), Cyprus Transport Logistics (Κύπρος), University of Aalborg και University of Aarhus (Δανία), FlexDanmark (Δανία).

www.ekt.gr, με πληροφορίες από μήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, έργο REDUCTION

Μάθετε Περισσότερα