Ολοκληρώθηκαν τα Σεμινάρια της Ερμούπολης για 28η χρονιά

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν μέσα στον Ιούλιο τα Σεμινάρια της Ερμούπολης για 28η χρονιά. Το Επιστημονικό και Μορφωτικό Ίδρυμα Κυκλάδων (ΕΜΙΚ) με την επιστημονική και οργανωτική συνεργασία του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών / Τμήμα Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών διοργάνωσε και αυτό το καλοκαίρι (6-15 Iουλίου) τα Σεμινάρια με στόχο την ανταλλαγή απόψεων σε ζητήματα που απασχολούν σήμερα τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

Από την έναρξή τους, το 1984, τα Σεμινάρια της Ερμούπολης, ενισχύουν την επικοινωνία μεταξύ συγγενών κλάδων των επιστημών του ανθρώπου με τη συμμετοχή επιστημόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, σε ένα περιβάλλον οικείο, διατηρώντας τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα χωρίς τις δεσμεύσεις και τους τύπους που επιβάλλουν οι επιστημονικές ημερίδες που διενεργούνται στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Οι ενότητες των φετινών σεμιναρίων ήταν οι ακόλουθες: 'Στρατιωτική Δικτατορία 1967-1974: Νέες Προσεγγίσεις και Ερευνητικά Ζητούμενα', 'Σβηνοντας τη Μνήμη, Τα Ιστορικά Μνημεία της Σύρου', 'Ελλάδα και Ευρώπη τον 19ο Αιώνα. Αντιφάσεις, Αμφιθυμίες, Παλινωδίες', 'Ποιά Ελλάδα, Ποιά Ευρώπη'; 'Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ένα πολύτιμο και σχετικά ανεκμετάλλευτο κοίτασμα για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας'.

Στο πλαίσιο των φετινών σεμιναρίων, που διάρκεσαν από την Παρασκευή 6 Ιουλίου έως την Κυριακή 15 Ιουλίου, η Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) του Eθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου πραγματοποίησε Επιστημονικό Σεμινάριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας με τίτλο 'Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ένα πολύτιμο και σχετικά ανεκμετάλλευτο κοίτασμα για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας'.

Οι θεματικές ενότητες του σεμιναρίου επικεντρώθηκαν στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση, σε εμπειρικές προσεγγίσεις του οικοσυστήματος των ΤΠΕ στην Ελλάδα και σε νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες στον κλάδο.

Τα Σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου και του Κληροδοτήματος Δημητρίου & Λιλίκας Μωραΐτη Σύρου.