Φροντιστήριο Θετικών Επιστημών από το ΕΙΕ

Μια νέα πρωτοβουλία εντάσσει το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών στο πλαίσιο του προγράμματος των μορφωτικών του εκδηλώσεων 'Επιστήμης Κοινωνία'. Πρόκειται για το 'Φροντιστήριο Θετικών Επιστημών', στόχος του οποίου είναι η μετάδοση σε νέους επιστήμονες, εξειδικευμένης γνώσης σε σύγχρονα θέματα θετικών επιστημών και, ειδικότερα, στους τομείς Βιοχημείας, Βιοτεχνολογίας, Βιοϊατρικής και Ιστορίας των Επιστημών και Τεχνολογίας.

Τα μαθήματα θα διδαχθούν κατά κύριο λόγο από ερευνητές του ΕΙΕ, πανεπιστημιακούς καθηγητές και άλλους ειδικούς επιστήμονες. Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης. Τα μαθήματα απευθύνονται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και νέους επιστήμονες, που επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους, χωρίς να αποκλείονται και άλλοι ακροατές. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, απαιτείται όμως προεγγραφή (έως 26/02/2010).

Το φροντιστήριο της Α' θεματικής ενότητας 'Προχωρημένα μαθήματα σε σύγχρονα θέματα Βιοχημείας, Βιοτεχνολογίας και Βιοϊατρικής' θα πραγματοποιείται κάθε Πέμπτη (16.00-18.00) από 4 Μαρτίου μέχρι 20 Μαϊου (εκτός 25/3, 1/4, 8/4). Τις ίδιες ημέρες (18.30 - 20.30) θα πραγματοποιείται το φροντιστήριο της Β' θεματικής ενότητας 'Προχωρημένα μαθήματα σε θέματα Ιστορίας των Επιστημών και Τεχνολογίας'.

Ολα τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα σεμιναρίων του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Αθήνα). Για περισσότερες πληροφορίες και για εγγραφή οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΕΙΕ στα τηλέφωνα 210 7273501 και 7273516, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα δήλωσης συμμετοχής μέσω Διαδικτύου στο http://www.eie.gr/news-gr-highlights.html.