Ενημέρωση

Εκδηλώσεις σε Ελλάδα & Κόσμο

28th International Conference on Clinical Pediatrics
15.04.2020 έως 16.04.2020 Λονδίνο
Smart Specialisation for Sustainable Development Goals
05.05.2020 έως 06.05.2020 Βρυξέλλες, Βέλγιο
5th International Conference on Internet of Things, Big Data and Security - IoTBDS 2020
07.05.2020 έως 09.05.2020 Πράγα. Τσεχία

Blog openaccess.gr

Πρόσκληση συμμετοχής της ερευνητικής κοινότητας στην έρευνα του OPERAS για την επιστημονική επικοινωνία στις ΑΚΕ
10.03.2020

Η ευρωπαϊκή ερευνητική υποδομή OPERAS (open scholarly communication in the European research area for social sciences and humanities) υποστηρίζει την ανοικτή επιστημονική επικοινωνία στους τομείς των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών (ΑΚΕ). Με στόχο την καλύτερη κατανόηση των πρακτικών και των αναγκών της ερευνητικής κοινότητας για την ανάπτυξη των υπηρεσιών που θα προσφέρει η ερευνητική υποδομή, …