Πώς μπορεί η Βιβλιοθήκη μου να ενταχθεί στην Αργώ;

Για να εντάξετε τη βιβλιοθήκη σας στην Αργώ πρέπει:
- να έχετε περιεχόμενο που θεωρείται μοναδικό και ιδιαίτερο (στείλτε μας μια σύντομη περιγραφή του, τεκμηριώνοντας την ιδιαιτερότητα του υλικού, τους τύπους, τους αριθμούς και το ωφελούμενο κοινό)
- να διαθέτετε τον κατάλογό σας με Z39.50 Server (με ΑΒΕΚΤ ή άλλο σύστημα)
εφ' όσον συμφωνηθεί η ένταξη,
- συμπληρώσετε την φόρμα ένταξης καταλόγου στην Αργώ, με πληροφορίες στα Ελληνικά και Αγγλικά. Η πληροφορία αυτή θα συνοδεύει τον κατάλογο της βιβλιοθήκης σας στο περιβάλλον πρόσβασης «η Αργώ». Δείτε παραδείγματα συμπληρωμένων πληροφοριακών σημειωμάτων για το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών και την Βιβλιοθήκη του Τομέα Βυζαντινών Ερευνών, και Τομέα Νεοελληνικών Ερευνών του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ) του ΕΙΕ. Περισσότερα σημειώματα  μπορείτε να δείτε στην Αργώ, πατώντας το εικονίδιο (i) που συνοδεύει τους καταλόγους των βιβλιοθηκών εντός των αντίστοιχων ομάδων βάσεων δεδομένων.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο e: abekt@ekt.gr

Category: 
Ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης
Subcategory: 
Υπηρεσίες προς Βιβλιοθήκες