Δρ Γεωργία Κηπουροπούλου

Ακαδημαϊκή Ερευνήτρια, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας

Η Δρ Γεωργία Κηπουροπούλου είναι Ακαδημαϊκή ερευνήτρια με έμφαση στη γεωργία στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Τα ενδιαφέροντά της σχετίζονται με την Αγροτική Κοινωνιολογία, τη Γεωργική Ιστορία και τη Γεωργική Εκπαίδευση.

Έχει εργαστεί ως αξιολογήτρια προγραμμάτων Erasmus, ως εκπαιδεύτρια ενηλίκων, ως συντονίστρια του Προγράμματος «ΟΔΥΣΣΕΑΣ»  του ΙΔΕΚΕ και ως καθηγήτρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σήμερα είναι Υπότροφος του ΙΚΥ στο πρόγραμμα ενίσχυσης των Μεταδιδακτορικών Ερευνών στο Τμήμα Γεωπονίας, Κατεύθυνση Αγροτική Οικονομία του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Επιπλέον, έχει εκπαιδευτεί στη χρήση νέων μεθόδων διδασκαλίας όπως είναι η ψηφιακή αφήγηση και η σχεδιαστική σκέψη, των οποίων η εφαρμογή στη διδασκαλία αποτελεί το αντικείμενο του δεύτερου Μεταδιδακτορικού της στο Τμήμα Δημοτικής εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας).