Δρ Φωτεινή Ασδεράκη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιά

Η Φωτεινή Ασδεράκη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Θεωρίας Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Είναι Πρόεδρος της Διδακτορικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου για την Ασφάλεια και την Άμυνα στις Βρυξέλλες. Είναι κάτοχος της Έδρας Jean Monnet για τις πολιτικές εκπαίδευσης, κατάρτισης, έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η Διευθύντρια του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας και συν-διευθύντρια του Κοινού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet EXCELEM μεταξύ του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Πανεπιστημίου Ben Gurion.

Ήταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Διεθνούς Γραφείου Εκπαίδευσης της UNESCO, με έδρα τη Γενεύη (2016-17), μέλος της ομάδας παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (2004-09) και σύμβουλος στο Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας.

Είναι Ακαδημαϊκή Συντονίστρια διαφόρων προγραμμάτων Jean Monnet και Erasmus και αξιολογήτρια ευρωπαϊκών προγραμμάτων και βραβείων.